Sammensatt rolle og funksjon av grøntområder. Grøntanlegg i urbane strøk skal være universelt utformet, ivareta naturmangfold, bidra til fordrøying av overvann, forskjønne byer og bidra til folkets trivsel og helse.