Tverrfaglig og tverrkulturelt arbeid. Kommunikasjon ved anvendelse av botaniske materialer på en visuell og kunstnerisk måte.