Jobber for at Vea skal tilby fremtidsretta kompetanseheving for alle yrkesutøvere innen Grønne design- og miljøfag. Er opptatt av at vi skal ligge litt i forkant av utviklingen og at samarbeid med ulike fagmiljøer må til for å lykkes.