Kommunikasjon, planlegging og samarbeid med andre 

Som blomsterdekoratør kreves det ofte planlegging og samarbeid med andre for å utføre et oppdrag på best mulig måte. Dette kan være internt i butikken eller med samarbeidspartnere og kunder.

På utdanningen «Blomsterdekoratør voksen deltid» vil du få en grunnleggende innføring i å planlegge arbeider ved bruk av ideskisser og arbeidstegning. Dette er viktige verktøy for å kommunisere ideer og arbeider på en korrekt måte, slik at misforståelser ikke oppstår.

På skolen øver vi på å kommunisere ideer og arbeider i en salgsprosess. Dette er viktig for å opparbeide personlig og faglig trygghet. Dette gjøres gjennom deling av ideskisser i grupper og fremlegg av blomsterarbeider i klassen. Dette kan være individuelt, men også gjennom fremlegg i grupper av gruppeoppgaver. Erfaringsdeling og refleksjon sammen med andre i trygge omgivelser, er gode læringsmetoder som vil være med på å gjøre deg mer rustet til å kommunisere godt med kunder, samarbeidspartnere og medarbeidere i blomsterbutikken.

Tekst og foto: Sonja Lønnum, faglærer i blomsterdekoratørfaget

Sonja Lønnum
Blomstersmykke til brud
Brudearbeid som bæres på hånden
Dekorasjoner laget av blomsterdekoratørelever på Vea
Alternativ brudebukett

Kontakt oss

Skisse av blomsterarbeid