Blomsterdekoratør lager brudebukett

Slik blir du blomsterdekoratør 

For deg som ønsker å bli blomsterdekoratør, er det flere muligheter både gjennom skole og yrkespraksis. Ved Norges grønne fagskole – Vea har vi blomsterdekoratørutdanning, tilpasset voksne. Husk å søke innen 1.mars!

Nytt Vg1 for blomsterdekoratørutdanning

Med fagfornyelsen som ble innført i 2020, ble det et nytt Vg1 som heter «Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign». Deretter går man Vg2 Blomsterdekoratør + to år i bedrift som lærling, før man tar fagbrev i blomsterdekoratørfaget.

Blomsterdekoratørutdanningen er et lærlingeløp med fagbrev, det vi kaller et 2+2-løp (to år i skole og to år i bedrift som lærling). Etter fagbrev kan man søke om opptak til høyere yrkesfaglig utdanning og gå på en fagskole.

Blomsterdekoratørutdanningen slik den er i dag

For rettighetselever er blomsterdekoratørutdanningen slik:

  • Vg1 Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign +
  • Vg2 Blomsterdekoratør +
  • To år som lærling i Blomsterdekoratørfaget (Vg3 Blomsterdekoratørfaget)

Blomsterdekoratørutdanning for voksne

Det er mange voksne, altså de som har tatt annen utdanning tidligere eller har flere års jobberfaring, som ønsker å bli blomsterdekoratører. På Vea tilbyr vi en tilpasset blomsterdekoratørutdanning for voksne som ønsker å få blomsterdekoratørkompetanse. Utdanningen er lagt opp slik at vi kun tilbyr programfagene fra Vg1 Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign  og Vg2 Blomsterdekoratør (vi krever at du har fullført og bestått fellesfagene fra før). Det gis eksamen i programfagene på Vg1 Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign og Vg2  Blomsterdekoratør og du får kompetansebevis som viser dette. Dette vil gi deg grunnleggende kompetanse i blomsterdekoratørfaget og et godt grunnlag for å gå ut i arbeidslivet som ufaglært eller lærling.

Vg3 Blomsterdekoratørfaget

Kompetansen og målene for Vg3 Blomsterdekoratørfaget skal oppnås som lærling i bedrift. For å bli lærling tegner du lærekontrakt med en opplæringsbedrift som er godkjent av fylkeskommunen. De som følger ordinært løp er normalt lærlinger i to år før de kan ta fagprøven. Du kan også tegne lærekontrakt med et opplæringskontor. Blomsterdekoratørfagets opplæringskontor (BLOK) har lærlinger over nesten hele landet.

Fagprøve som privatist

Det er ikke alle voksne som ønsker å være lærling, og heller velger å jobbe som ufaglært. Som ufaglært og vanlig ansatt må man ofte ha flere år med praksis før man kan ta fagprøven enn de som er lærlinger. Varigheten og krav til praksis før fagprøven, vurderes av opplæringskontoret i fylket. Vanligvis kreves fem års praksis i 100% stilling, men dette avhenger av hva du har av skole og jobberfaring fra tidligere. Det kan være alt fra ett til fire år etter at du har tatt grunnutdanning på Vea. Når du er klar for å ta fagprøven, skal du først ta en teorieksamen og så en praktisk fagprøve. Ta kontakt med opplæringskontoret i ditt fylke, for å få vite hvordan du skal gå frem.

Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb er en ny ordning der personer som er i lønnet arbeid kan bli realkompetansevurdert, få opplæring på arbeidsplassen og ta fagbrev på grunnlag av dette. Ikke alle fylker tilbyr dette, og tilbudet vil også variere fra arbeidsplass til arbeidsplass. Du må derfor sjekke om dette er mulig for deg.

Veien videre

For deg som har fagbrev som blomsterdekoratør eller på annen måte har blomsterdekoratørkompetanse tilsvarende Vg3 Blomsterdekoratørfag, er det mulig å søke om opptak til flere av våre fagskoleutdanninger. En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning, og bygger på en yrkeskompetanse. Sjekk våre studietilbud for deg som har blomsterdekoratørfaglig bakgrunn.

Aktuelle linker:

Tekst: Dorte Finstad

Kontakt oss

Foto: Sonja Lonnum