To blomsterdekoratører på arbeid

Yrkesfaglig fordypning – samarbeid mellom skole og bedrift 

Praksis i blomsterbutikk inngår i blomsterdekoratørutdanningen ved Norges grønne fagskole – Vea. Faglærer Aina Østby på forteller her hvor viktig samarbeidet med bedrifter er for elevene som tar  blomsterdekoratørutdanning.

Hva er yrkesfaglig fordypning (YFF)?
YFF er yrkesfaglig fordypning i blomsterdekoratørfaget og følger Vg3 læreplanen. I løpet av utdanningen skal du som elev gjennomføre 5 uker praksis i en blomsterbutikk. Den skal dokumenteres av bedriften og godkjennes av Vea. Det skal ikke avlegges eksamen i YFF.
Yrkespraksisen gir deg et godt innblikk i blomsterdekoratørfaget og du får mange gode erfaringer som du tar med deg videre på veien mot målet om å bli  blomsterdekoratør og ta fagbrev.

Samarbeid med næringslivet
Mange blomsterbutikker over hele landet ønsker elevene våre velkommen til å prøve en uke eller flere i yrkesfeltet. De legger til rette slik at elevene er med i en vanlig hverdag i blomsterbutikken, med daglige rutiner som varebehandling, rydding, vasking av vaser og hvordan ordre blir laget. Etter hvert som elevene får mer erfaring, lager de blomsterarbeider også.
På bildet over ser du Mari Skundberg og OlaugFurusæther som begge har tatt blomsterdekoratørutdanning på Vea. Mari er innehaver av Tornerose blomsterverksted på Lillehammer, samtidig som hun tar fagskoleutdanningen Botanisk design og ledelse, mens Olaug er praksiskandidat. Begge hadde YFF praksisen sin hos Tornerose blomsterverksted . De la grunnlaget for videre framtid som blomsterdekoratører, ved å prøve ut yrkesfeltet og tok imot tilbud om å jobbe som ekstrahjelp i butikken. Det hele startet med YFF praksis.

Utplassering i bedrift øker muligheten for læreplass
Blomsterstua på Lillehammer og innehaver Helle Ravnsborg er også en viktig bidragsyter til YFF. De stiller opp og ønsker å gi muligheter til fremtidens blomsterdekoratører. Cathrine Nymoen Lilletjernbakken hadde sin yrkespraksis her, og er nå lærling og skal ta fagprøven til høsten, forklarer Helle.
Helle forteller at det er viktig å gi elevene relevant erfaring slik at de vet hvordan blomsterdekoratører jobber. Da Vea stakk innom, var det full fres og forberedelser til morsdag og Valentinsdagen.

Dekorasjoner laget til Valentinsdagen hos Blomsterstua Lillehammer
Cathrine lager fine buketter 

Viktig å se helheten i praksisen
Det er viktig med samarbeid mellom skole og bedrift og YFF gir oss som skole en unik mulighet til nettopp dette. Vi samarbeider om Vg3 læreplanen og hvilke mål elevene skal igjennom. De får med seg et skriv hvor vi redegjør for YFF praksisens innhold. Ofte er målene ikke formelt satt opp, men eleven selv og bedriften er kjent med målene. De kan sammen legge opp YFF-praksisen med søkelys på noen enkelte mål. Som regel klarer elevene mange flere mål enn det som står på planen. Arbeidsdagene kan være veldig travle og innholdsrike og vi må ikke glemme at observasjon også er en viktig del av helheten.
Det er så inspirerende og nyttig for lærerne på Vea å ha denne kontakten pr. tlf., mail eller bedriftsbesøk. Faglærerne får mange fine framlegg fra elevene etter endt YFF praksis, hvor de får et godt innblikk i hva som rører seg ute i den blomstrende bransjen.

 

Sarte ranunkler fra Tornerose
Olaug hos Tornerose blomsterverksted lager bukett

Målet er fagbrev som blomsterdekoratør
Det er viktig at bedriftene er med på å bidra til utdanningen av blomsterdekoratører gjennom de 5 ukene det første grunnleggende året av blomsterdekoratørutdanningen. Bedriftene tar over stafettpinnen siste del av utdanningen som er læretiden – lærlingeløpet.
På Vea har faglærerne god erfaring i yrket og er dyktige til å gi elevene relevant og grunnleggende kunnskap. Elevene blir da godt rustet til å fullføre løpet med fagbrev som mål. Etter fagbrev kan du kalle deg blomsterdekoratør!

Tekst og foto : Aina Østby

Kontakt oss

To blomsterdekoratører på arbeid
Mari Skundberg Lie og Olaug Furusæter gjennomførte begge YFF hos Tornerose blomsterverksted på Lillehammer, og jobber der nå.