Jonny WestergårdAvdelingsleder administrasjon og service

Avdelinger:   Administrasjon og service, Ledelse

Arbeidsområde:

Administrativ leder med ansvar for økonomi, personal og lønn.

Dette engasjerer meg:

Motivasjon, mestring og læring på individ og teamnivå.
Jonny er også veldig engasjert i ishockey.

Utdanning:

  • Hovedfag i økonomisk-administrative fag med spesialisering i Strategi og kompetanseledelse
  • Mellomfag med spesialisering i Bedriftsøkonomi
  • Grunnfag i Personalutvikling og ledelse
  • Grunnfag i Informasjonsrådgivning
  • Lederutdanning fra Televerket
  • Befalsutdanning fra Luftforsvaret

Norges grønne fagskole – Vea

Avdeling for høyere yrkesfaglig utdanning