Norges grønne fagskole – Vea i stadig utvikling! 

Selv de mest jordnære yrkesfag har bruk for digitale hjelpemidler og - kompetanse. To nye utviklingsmiddel-prosjekter skal i gang til høsten: Ett innen bruk av VR som faglig og pedagogisk verktøy og ett innen digital kompetanseheving. Begge prosjekter er finansiert med midler fra DIKU, og er prosjekt nummer fire og fem på to år.

Utvikling skjer på mange områder på Vea og mange er involvert i arbeidet. Den vakre parken og produksjonsområdet er i sin vante syklus, styrt av årstidene og kyndige gartnere. Pedagogene jobber daglig med å tilrettelegge for læring og læringsarenaen utvikles i takt med den faglige utviklingen. Studieporteføljen har etter hvert blitt innholdsrik og mangfoldig, med studietilbud for mange ulike bransjer. De to siste årene har utviklingen eskalert og med det også ambisjons nivået på utviklingsprosjektene. Til høsten starter Vea opp to av de mest omfattende prosjektene innen utvikling av digitale hjelpemidler og digital kompetanse.

 

VR 2.0
Veas VR 2.0-prosjekt er en oppfølger av det pågående 1.0 prosjektet: VR-applikasjon for Grønne design- og miljøfag. Vi har tidligere omtalt hvor fornøyde vi er med VR-applikasjonen for Hageplanlegging og blomsterdekoratører/Botanisk design og ledelse. Mengdetrening i å planlegge beplantning/dekor av ute-/innerom i VR har imponert oss. I løpet av få minutter kan du simulere hvordan f.eks. Ringsaker kirke vil se ut med 300 vakre Cymbidium-orkideer hengende fra taket, plasser i en bue eller i store klassiske urner. Eller, hvordan uttrykket i en hage vil bli hvis du tilfører 50 burgunder Syrinhortensiaer! Det er bare å glede seg til dere kan få testet Veas VR-applikasjon! Nå skal vi inn i en videreutviklingsprosess, hvor fagskolestudiene innen Grønn helse og Planteinstallasjoner i innerom også skal inkluderes, og vi gleder oss til å ta fatt på dette arbeidet høsten 2021.

 

Digital kompetanseheving
Den digitale bølgen er som kjent over oss for fullt. De digitale hjelpemidlene er mange, og blir stadig flere og bedre. For å holde følge, og aller helst ligge litt i forkant, starter vi opp et kompetansehevings-prosjekt for de ansatte til høsten. Veas digitale kompetanseløft har fokus på to områder: den pedagogiske og den tekniske bruken av digitale hjelpemidler. Det å være lærer i 2021 er noe annet enn det var i 2019. Et hav av nye digitale verktøy har kommet til. Pedagogene på Vea var allerede godt i gang med å anvende noen av disse også før pandemien var over oss. Og heldigvis for det. Nå ser vi at Web 2.0-universet ligger foran oss, med mange muligheter innen digital samhandling og aktivisering. For oss på Vea handler det om å kunne velge de mest hensiktsmessige verktøyene og optimalisere bruken av disse.

 

BIM-lab
Et annet pågående DIKU-prosjekt er utviklingen av en BIM-lab på Vea. BIM står for Bygningsinformasjonsmodellering, et kompetanseområde som er relevant for blant annet anleggsgartnere og maskinentreprenører. Det blir stadig flere papirløse anleggsprosjekter, hvor alle involverte jobber ut i fra digitale 3D-modeller. Til høsten står BIM-laben klar slik at vi kan gjennomføre yrkesretta kurs tilpasset deres behov. Vårt ny-reviderte anleggsgartnertekniker-studium har læringsutbytte innen BIM så de vil ha stort behov for rommet. Vi starter også opp et tilbud for maskinentreprenører til høsten, så rommet vil bli flittig brukt. Dette blir også et rom som kan brukes av andre fagskolestudenter og yrkesgrupper som har behov for å visualisere ideer og forslag til løsninger for å samhandle i kreative prosesser. Blant annet vil hageplanleggerne, blomsterdekoratørene, interiørdesignerne og plante-innrederne også ha stor nytte av alle digitale hjelpemidler i rommet.

 

Kvalitetsutvikling
All utviklingen vi gjennomfører, med smått og stort, handler i bunn og grunn om kvalitet. Kvalitet for våre fagskolestudenter slik at de får fullt læringsutbytte og en relevant og fremtidsretta kompetanse. Kompetente lærere og ansatte, og oppdaterte faglige og pedagogiske digitale verktøy, er avgjørende for å kunne gi fagskoleutdanning av god kvalitet. Så, vi vil fortsette å utvikle oss, søke om eksterne midler, utvide porteføljen vår, tilby god høyere yrkesfaglig utdanning og utarbeide kortere kurs for bransjene våre, – det er det som er Veas samfunnsoppdrag. Så håper vi at dere bruker oss og er deres bestiller-rolle bevisst:-).

Anne Stine Solberg
Markedsansvarlig Grethe Bøhn Busterud var med på å teste VR-applikasjonen hos Making View.
Ett klassesett med VR-briller er kjøpt inn for at studenter, ansatte og fagmiljøer skal få teste VR-applikasjonen.

Kontakt oss

Arild Kristiansen