Blomsterdekoratørutdanning

For deg som vil bli blomsterdekoratør, har Vea en samlingsbasert og nettstøttet blomsterdekoratørutdanning over to år.
Om utdanningen

Kjernen i blomsterdekorering handler om å skape blomsterfaglige produkter gjennom analyse av personer, rom og anledning. Det handler også om å bruke verktøy, teknikker og botaniske materialer på en hensiktsmessig og nyskapende måte og for å skape de ønskede uttrykkene på produktene. Man benytter komposisjonsprinsipp, form og farge til å skape funksjonelle produkt som er tilpasset moter, trender, stilhistorie og ulike kulturer.

Blomsterdekoratørutdanningen er en håndverksutdanning for voksne. Den er tilpasset deg som ønsker å bli blomsterdekoratør og ikke er rettighetselev.

Med blomsterdekoratørutdanning får du blant annet kompetanse til å:

 • Planlegge og gjennomføre et blomsterfaglig arbeid
 • Presentere blomsterfaglige produkter på en visuell og estetisk måte
 • Fokusere på ulike kommunikasjonsformer for å analysere ønsker og forventninger til kunder
 • Å utvikle en bærekraftig måte å tenke innkjøp og import av botaniske materialer på
 • Bli bevisst på å utnytte og gjenbruke ressurser i produksjon og å reflektere over hvordan bærekraftige valg kan påvirke samfunnet og naturen

Blomsterdekoratørens aktuelle arbeidsområder

 • Blomsterbutikk
 • Hagesenter med snittavdeling
 • Blomsterverksted
 • Freelance som blomsterdekoratør
Oppbygging av utdanningen

Utdanningen er på videregående nivå og det gis undervisning i programfagene for Vg1 Frisør, blomst, interiør- og utstillingsdesign og Vg2 Blomsterdekoratør.

Faglig innhold

 • Grunnleggende innføring i hvordan du kan lage buketter, dekorasjoner, brudebuketter, kranser og mye mer
 • Kommunikasjon og eksponering
 • Plantelære og varebehandling
 • Yrkesfaglig fordypning

Eksamen

Begge årene avsluttes med to skriftlige og en tverrfaglig praktisk eksamen.

Målet med utdanningen

Utdanningen gir kompetanse tilsvarende programfagene på Vg1 Frisør, blomster, interiør- og eksponeringsdesign og Vg2 Blomsterdekoratør. Utdanningsløpet er eksamensforberedende, med mulighet for privatisteksamen i programfagene på Vg1 og Vg2 nivå, etter gjeldende regler. Alle får kompetansebevis på gjennomført opplæring, et bevis som kan være grunnlag for å gå inn i et lærlingeløp i en blomsterbutikk.

Etter å ha fullført blomsterdekoratørutdanningen på Vea, kan du bli lærling i blomsterdekoratørfaget.

Samlinger og studiested

Utdanningen er lagt opp med ni fysiske samlingsuker på Vea første året og åtte samlinger det andre året. Det er noe nettundervisning mellom samlingene. Du skal også gjennomføre 6 ukers praksis der du selv velger tidspunkt. En samlingsuke er fra mandag morgen til torsdag ettermiddag. Skoledagen er fra 08.00-15.00. I tillegg vil det være noen teoretiske hjemmeeksamener.

Samlingsuker skoleåret 2024/25 

Dette er de foreløpig fastsatte samlingene for de som starter blomsterdekoratørutdanning høsten 2024, studieåret 2024/2025: Uke 34, 37, 42, 45, 48, 2, 5, 12 og 20. (I uke 24 vil det være praktisk eksamen)

Dette er de foreløpig fastsatte samlingene for de som startet blomsterdekoratørutdanning høsten 2023, studieåret 2024/2025: Uke 35, 38, 43, 46, 49, 3, 6 og 13. (I uke 23 vil det være praktisk eksamen)

Læreplan

Vi anbefaler deg å lese læreplanen, for mer mer informasjon om blomsterdekoratørutdanningen.

Opptakskrav

For opptak til blomsterdekoratørutdanning for voksne, skal søkeren ha fullført og bestått fellesfagene norsk, engelsk, samfunnskunnskap, matematikk og naturfag på Vg2 yrkesfag/Vg2 studieforberedende eller Vg1 studiespesialiserende.

Dersom du har relevant praksis som utgjør mer enn 6 måneder, blir du rangert foran søkere som ikke har erfaring.

Utdanningen er spesielt tilrettelagt for voksne, rettighetselever må velge ordinært utdanningsløp.

Les mer om søknad, dokumentasjon, opptak og rangering her: https://www.vea-fs.no/slik-soker-du-til-blomsterdekoratorutdanning-pa-vea/

For søkere som ikke har videregående skole fra Norge

Dersom du har videregående skole fra utlandet, vurderes du opp mot generell studiekompetanse. Utenlandske søkere som ikke er fra Norden, må dokumentere kunnskaper i
norsk på minimum nivå B1. Bakgrunnen for dette kravet er at all undervisning gjennomføres på norsk.

Slik søker du

Søknadsweb er åpen fra 1.januar til 1.mars 2024. For at du skal bli vurdert for opptak må opptakskravet være gjennomført og dokumentert innen søknadsfrist. Dersom du har relevant praksis fra blomsterdekoratørfaget på mer enn 6 måneder full stilling, vil attestert dokumentasjon på dette telle ved opptak (ikke opptakskrav, men gi fortrinn).

Du søker her: https://portal.vea-fs.org/soknad/skjema/

Les her for mer informasjon om søknad og hvilken dokumentasjon du skal laste opp for å bli vurdert: Nyttig informasjon for deg som skal søke om opptak til blomsterdekoratørutdanning

 

Dorte Finstad

Blomsterdekoratørutdanning

Nivå: Videregående nivå
Heltid/deltid: Deltid over to år, samlingsbasert
Plasser: 15
Studieavgift: Kr 50 000,- (Kan bli indeksregulert)
Søknadsfrist: 1.mars 2024
Studiestart: 19.august 2024

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål til studietilbudet