Blomsterdekoratørutdanning 

Blomsterdekoratørutdanningen er en håndverksutdanning for voksne. Den er tilpasset deg som ønsker å bli blomsterdekoratør og ikke er rettighetselev. Utdanningen gir deg grunnleggende kompetanse i blomsterdekoratørfaget.

Blomsterdekoratøren lager blomsterprodukter til ulike arrangementer og begivenheter. Du jobber med levende botaniske materialer som varierer med sesong og årstider. Som blomsterdekoratør er du også butikkarbeider, og har kundebehandling og markedsføring som en del av arbeidsoppgavene.

Blomsterdekorering er et gammelt håndverk med lange tradisjoner. Faget finner inspirasjon til ulike uttrykk gjennom stilhistorien, og disiplinene i faget har sitt utspring i ulike stilepoker. Å arbeide i kreative prosesser for å videreutvikle faget er sentralt.

Utdanningen er praktisk rettet. Du vil lære å lage buketter, dekorasjoner, kranser, brudebuketter, dekorering av rom og mye mer.

Plantematerialet og bruken av dette er sentral i utdanningen, sammen med utprøving av ulike tekniske løsninger. Teoridelen er i hovedsak integrert i den praktiske yrkesutøvelsen.

Utdanningen gir kompetanse tilsvarende programfagene på Vg1 Frisør, blomster, interiør- og eksponeringsdesign og Vg2 Blomsterdekoratør. Utdanningsløpet er eksamensforberedende, med mulighet for privatisteksamen i programfagene på Vg1 og Vg2 nivå, etter gjeldende regler. Alle får kompetansebevis på gjennomført opplæring, et bevis som kan være grunnlag for å gå inn i et lærlingeløp i en blomsterbutikk.

Faglig innhold

  • Grunnleggende innføring i hvordan du kan lage buketter, dekorasjoner, brudebuketter, kranser og mye mer
  • Kommunikasjon og eksponering
  • Plantelære og varebehandling
  • Yrkesfaglig fordypning

Samlingsbasert

Utdanningen er lagt opp med ti fysiske samlingsuker på Vea første året og åtte samlinger det andre året. Det er noe nettundervisning mellom samlingene. Du skal også gjennomføre 6 ukers praksis der du selv velger tidspunkt. En samlingsuke er fra mandag morgen til torsdag ettermiddag. Skoledagen er fra 08.00-15.00.

Samlingsuker skoleåret 2022/23

Samlingene er foreløpig planlagt disse ukene for 2022/2023: uke 34, 37, 40, 44, 48, 2, 6, 13, 18 og 23 (eksamen) (med forbehold om endringer)

Eksamen

Begge årene avsluttes med to skriftlige og en tverrfaglig praktisk eksamen.

Veien videre

Som blomsterdekoratør kan du jobbe i blomsterbutikk eller blomsterverksted. Med erfaring kan du også jobbe som freelancer, delta i konkurranser og holde kurs for andre. Etter å ha tatt fagbrev kan du gå videre på fagskoleutdanning.

Nyttig informasjon for deg som skal søke om opptak til blomsterdekoratørutdanning

For mer informasjon ta kontakt med: