Blomsterdekoratørutdanning

For deg som vil bli blomsterdekoratør, har Vea en samlingsbasert og nettstøttet blomsterdekoratørutdanning over to år.
Om utdanningen

Kjernen i blomsterdekorering handler om å skape blomsterfaglige produkter gjennom analyse av personer, rom og anledning. Det handler også om å bruke verktøy, teknikker og botaniske materialer på en hensiktsmessig og nyskapende måte og for å skape de ønskede uttrykkene på produktene. Man benytter komposisjonsprinsipp, form og farge til å skape funksjonelle produkt som er tilpasset moter, trender, stilhistorie og ulike kulturer.

Blomsterdekoratørutdanningen er en håndverksutdanning for voksne. Den er tilpasset deg som ønsker å bli blomsterdekoratør og ikke er rettighetselev.

Med blomsterdekoratørutdanning får du blant annet kompetanse til å:

 • Planlegge og gjennomføre et blomsterfaglig arbeid
 • Presentere blomsterfaglige produkter på en visuell og estetisk måte
 • Fokusere på ulike kommunikasjonsformer for å analysere ønsker og forventninger til kunder
 • Å utvikle en bærekraftig måte å tenke innkjøp og import av botaniske materialer på
 • Bli bevisst på å utnytte og gjenbruke ressurser i produksjon og å reflektere over hvordan bærekraftige valg kan påvirke samfunnet og naturen

Blomsterdekoratørens aktuelle arbeidsområder

 • Blomsterbutikk
 • Hagesenter med snittavdeling
 • Blomsterverksted
 • Freelance som blomsterdekoratør
Oppbygging av utdanningen

Utdanningen er på videregående nivå og det gis undervisning i programfagene for Vg1 Frisør, blomst, interiør- og utstillingsdesign og Vg2 Blomsterdekoratør.

Faglig innhold

 • Grunnleggende innføring i hvordan du kan lage buketter, dekorasjoner, brudebuketter, kranser og mye mer
 • Kommunikasjon og eksponering
 • Plantelære og varebehandling
 • Yrkesfaglig fordypning

Eksamen

Begge årene avsluttes med to skriftlige og en tverrfaglig praktisk eksamen.

Målet med utdanningen

Utdanningen gir kompetanse tilsvarende programfagene på Vg1 Frisør, blomster, interiør- og eksponeringsdesign og Vg2 Blomsterdekoratør. Utdanningsløpet er eksamensforberedende, med mulighet for privatisteksamen i programfagene på Vg1 og Vg2 nivå, etter gjeldende regler. Alle får kompetansebevis på gjennomført opplæring, et bevis som kan være grunnlag for å gå inn i et lærlingeløp i en blomsterbutikk.

Etter å ha fullført blomsterdekoratørutdanningen på Vea, kan du bli lærling i blomsterdekoratørfaget.

Samlinger og studiested

Utdanningen er lagt opp med ni fysiske samlingsuker på Vea første året og åtte samlinger det andre året. Det er noe nettundervisning mellom samlingene. Du skal også gjennomføre 6 ukers praksis der du selv velger tidspunkt. En samlingsuke er fra mandag morgen til torsdag ettermiddag. Skoledagen er fra 08.00-15.00. I tillegg vil det være noen teoretiske hjemmeeksamener.

Samlingsuker skoleåret 2023/24

Dette er de foreløpig fastsatte samlingene for de som starter blomsterdekoratørutdanning høsten 2023, studieåret 2023/2024: Uke 34, 37, 40, 44, 48, 2, 6, 15 og 20. (I uke 23 vil det være praktisk eksamen)

Dette er de foreløpig fastsatte samlingene for de som startet blomsterdekoratørutdanning høsten 2022, studieåret 2023/2024: Uke 35, 38, 43, 46, 49, 3, 7 og 16. (I uke 22 vil det være praktisk eksamen)

Læreplan

Vi anbefaler deg å lese læreplanen, for mer mer informasjon om blomsterdekoratørutdanningen.

Opptakskrav

For opptak til blomsterdekoratørutdanning for voksne, skal søkeren ha fullført og bestått fellesfagene norsk, engelsk, samfunnskunnskap, matematikk og naturfag på Vg2 yrkesfag/Vg2 studieforberedende eller Vg1 studiespesialiserende.

Dersom du har relevant praksis som utgjør mer enn 6 måneder, blir du rangert foran søkere som ikke har erfaring.

Utdanningen er spesielt tilrettelagt for voksne, rettighetselever må velge ordinært utdanningsløp.

Les mer om søknad, dokumentasjon, opptak og rangering her: https://www.vea-fs.no/slik-soker-du-til-blomsterdekoratorutdanning-pa-vea/

Slik søker du

Søknadsweb er åpen fra 1.januar til 1.mars 2023. For at du skal bli vurdert for opptak må opptakskravet være gjennomført og dokumentert innen søknadsfrist. Dersom du har relevant praksis fra blomsterdekoratørfaget på mer enn 6 måneder full stilling, vil attestert dokumentasjon på dette telle ved opptak (ikke opptakskrav, men gi fortrinn).

Du søker her: https://portal.vea-fs.org/soknad/skjema/

Les her for mer informasjon om søknad og hvilken dokumentasjon du skal laste opp for å bli vurdert: Nyttig informasjon for deg som skal søke om opptak til blomsterdekoratørutdanning

 

Dorte Finstad

Blomsterdekoratørutdanning

Nivå: Videregående nivå
Heltid/deltid: Deltid over to år, samlingsbasert
Plasser: 15
Studieavgift: Kr 50 000,- (Kan bli indeksregulert)
Søknadsfrist: 1.mars 2023
Studiestart: 21.august 2023

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål til studietilbudet

«For meg handler ikke bare yrket om å være kreativ, men også om å møte mennesker i alle faser av livet»
Har du tenkt over hvor mye glede du har av blomster? En vakker bukett, blomster til trøst og blomster til glede.
I blomsterdekoratørfaget har vi mange ulike teknikker. Valg og bruk av de ulike teknikkene er avgjørende for hvilket uttrykk blomsterarbeidet får. En god håndverker skal alltid kjenne sitt yrke med stor faglig kompetanse og utøve teknikkene på en slik måte at blomsterarbeidet får den kvaliteten som til syvende og sist oppfyller kunden sitt krav.
Vea har i hele sin historie vært et ettertraktet og populært sted for blomsterdekoratører. Den gode beliggenheten, uteområdene med blomster og planter som inspirerer og gir mulighet til høsting, er unik.
Som blomsterdekoratør kreves det ofte planlegging og samarbeid med andre for å utføre et oppdrag på best mulig måte. Dette kan være internt i butikken eller med samarbeidspartnere og kunder.
Praksis i blomsterbutikk inngår i blomsterdekoratørutdanningen ved Norges grønne fagskole – Vea. Faglærer Aina Østby på forteller her hvor viktig samarbeidet med bedrifter er for elevene som tar  blomsterdekoratørutdanning.
I 10 år har Norges grønne fagskole – Vea hatt som oppdrag å levere jule-girlandere og kranser til Jarlsberg hovedgård i Tønsberg. Bakgrunnen for dette er at Kjell Anders Lier, som nyutdannet gartner fra Vea, ble ansatt som gartner på Jarlsberg i 2011.
Jeg er takknemlig hver dag for at jeg får jobbe med det grønne og botaniske materialer, det tror jeg er både godt for kropp og sinn.
Selv om det også er mye hard jobbing, så er det utrolig fint å kunne jobbe med materialer som er så vakre, sier Kristine, som skal bli blomsterdekoratør.
Kristina er interiørkonsulent og tar blomsterdekoratørutdanning på Vea, to fag som er fine å kombinere.
Lisa, Rikke og Trude er elever på blomsterdekoratørutdanningen på Vea. Med stipend fra Erasmus+ har de vært på utvekslingsopphold i Finland, der de har besøkt en av Vea sine partnerskoler og hatt praksis i blomsterbutikk. Her er deres erfaringer fra oppholdet.
For deg som ønsker å bli blomsterdekoratør, er det flere muligheter både gjennom skole og yrkespraksis. Ved Norges grønne fagskole – Vea har vi blomsterdekoratørutdanning, tilpasset voksne.
Vil du bli blomsterdekoratør? Her finner du nyttig informasjon om søknad og opptak for deg som vil ta blomsterdekoratørutdanning på Vea.
Nyttig informasjon om søknad og opptak for deg som ønsker å ta gartnerutdanning eller blomsterdekoratørutdanning på Vea.