Blomsterdekoratørutdanning 

Blomsterdekoratørutdanning for voksne er for deg som ønsker å bli blomsterdekoratør, men ikke er rettighetselev. Utdanningen gir deg grunnleggende kompetanse på videregående nivå i blomsterdekoratørfaget.

Blomsterdekorering er et gammelt håndverk med lange tradisjoner. Faget finner inspirasjon til ulike uttrykk gjennom stilhistorien og disiplinene i faget har sitt utspring i ulike stilepoker. Å arbeide i kreative prosesser for å videreutvikle faget er sentralt.

Blomsterdekoratøren lager blomsterprodukter til ulike arrangementer og begivenheter. Du jobber med levende botaniske materialer som varierer med sesong og årstider. Som blomsterdekoratør er du også butikkarbeider, og har kundebehandling og markedsføring som en del av arbeidsoppgavene.

Utdanningen er praktisk rettet. Du vil lære å lage buketter, dekorasjoner, kranser, brudebuketter, dekorering av rom og mye mer.

Plantematerialet og bruken av dette er sentralt i utdanningen, sammen med utprøving av ulike tekniske løsninger. Teoridelen er i hovedsak integrert i den praktiske yrkesutøvelsen.

Utdanningen gir kompetanse tilsvarende programfagene på Vg1 Frisør, blomster, interiør- og eksponeringsdesign og Vg2 Blomsterdekoratør. Utdanningsløpet er eksamensforberedende, med mulighet for privatisteksamen i programfagene på Vg1 og Vg2 nivå, etter gjeldende regler. Alle får kompetansebevis på gjennomført opplæring, et bevis som kan være grunnlag for å gå inn i et lærlingeløp i en blomsterbutikk.

Faglig innhold

  • Grunnleggende innføring i hvordan du kan lage buketter, dekorasjoner, brudebuketter, kranser og mye mer
  • Kommunikasjon og eksponering
  • Plantelære og varebehandling
  • Yrkesfaglig fordypning


Samlingsbasert

Utdanningen er lagt opp med ti fysiske samlingsuker på Vea første året og åtte andre året, noe nettundervisning mellom samlingene, og 5 ukers praksis der du selv velger tidspunkt. En samlingsuke er fra mandag morgen til torsdag ettermiddag. Skoledagen er fra 08.00-15.30.


Samlingsuker skoleåret 2021/22

For dere som skal gå første året fra høsten 2021: Uke 34, 37, 41, 44, 48, 2, 6, 13, 18 og 23 (eksamen). Med forbehold om at det kan komme endringer.

For dere som skal gå andre året fra høsten 2021: Uke 35, 38, 43, 46, 50, 3, 7, 14 og 19 (eksamen), hvor den 9. samlingen er overført fra skoleåret 2020/21. Med forbehold om at det kan komme endringer.

 

Eksamen

I løpet av utdanningen tar du fem eksamener. Første året er det to skriftlige eksamener i Vg1-programfagene og andre året to skriftlige eksamener i Vg2-programfagene. Andre året avsluttes med en tverrfaglig praktisk eksamen.

 

Veien videre

Som blomsterdekoratør kan du jobbe i blomsterbutikk eller hagesenter. Med erfaring kan du også jobbe som freelancer, delta i konkurranser og holde kurs for andre. Etter å ha tatt fagbrev kan du gå videre på fagskoleutdanning.

Nyttig informasjon for deg som skal søke om opptak til blomsterdekoratørutdanning

For mer informasjon ta kontakt med: