Grethe Bøhn Busterud

Sammen om å vise karriereveiene i grøntsektoren  

På årets hagemesseNOVA Spektrum i Lillestrøm, kan du oppleve fem aktører som samarbeider om å formidle kunnskap innen grøntsektoren. Målet er å vise bredden i fagfeltene og betydningen av de ulike retningene du kan velge. Vi tenker at det avgjørende er ikke hva du skal bli, men hva du ønsker å jobbe med. 

Hagemessen er populær

Hagemessen går av stabelen 12.-14. april på Lillestrøm og pleier å trekke til seg et stort publikum. Her er det utrolig mange utstillere, flere faglige foredrag og et enormt stort hageområde, som skal romme hele 10 hager med ulike uttrykk og design. Det mangler ikke på inspirasjonskilder om du besøker årets hagemesse. 

I år møter du også utdanningsinstitusjonene NMBU og Vea, samt SOA som er opplæringsorgan for gartnere og anleggsgartnere, NAML (Norske anleggsgartnere – miljø og landskapsentreprenører) og Norske Hagedesignere på samme stand. 

Sammen ønsker vi å vise og fortelle deg hvor mange spennende karriereveier det er i grøntsektoren, uansett hvilket nivå du ønsker å nå. 

Kunnskapsgaten med mange veier 

Hagemessen har laget et eget område de kaller «Kunnskapsgaten». Dette er ment som et knutepunkt for kunnskapsformidling og samfunnsengasjement. Sammen ønsker vi å fremme læringsmuligheter og at publikum kan få større innsikt i alle de mulighetene som ligger i de ulike veiene frem til jobb innen grøntsektoren. 

 Vi kommer til å vise frem VR-teknologi og filmer og med søknadsfrist 15. april er det muligheter for å få siste informasjon før man søker til høyere utdanning. Her kan du få snakke med studenter og ansatte, som har god kjennskap fra bransjene om hvilke muligheter som ligger foran oss. Vi har jo uendelige muligheter med tanke på klimaløsninger og miljø. Alt fra overvannsløsninger, sirkulær tankegang, blågrønne tiltak, landskapsområder, hageplanlegging, forvaltning av naturressurser, helse, naturrestaurering og mye annet. 

Vi ønsker alle besøkende velkommen til Hagemessen og kunnskapsgaten! 

Her er litt kort informasjon om aktørene: 

NMBU – Norges miljø- og biovitenskaplige universitet 

NMBU fokuserer på studier og forskning som adresserer globale spørsmål som miljø, bærekraftig utvikling, folke- og dyrehelse, klimaendringer, fornybar energi, matproduksjon, og forvaltning av areal og ressurser.  

SOA – Senter for opplæring av anleggsgartner og gartnere 

SOA er et opplæringskontor for gartnere og anleggsgartnere. De har medlemsbedrifter både i privat og offentlig sektor. De følger opp lærlinger og kvalitetssikrer opplæringen ute i lærebedriftene, og formidler lærlinger/lærekandidater til medlemsbedriftene, tegner lærekontrakter/opplæringskontrakter og hjelper bedriften og lærling/lærekandidat i gang med opplæringen. 

NAML – Norske anleggsgartnere – miljø og landskapsentreprenører 

Norske anleggsgartnere – miljø og landskapsentreprenører er en landsomfattende medlemsstyrt organisasjon for næringsdrivende innen den grønne sektor. 

Organisasjonen fungerer som en sentral møteplass for den grønne bransjen, og jobber for å styrke dens posisjon både innenfor bygg- og anleggsbransjen og samfunnet generelt. NAMLs mål er å fremme optimale betingelser for bransjen og forbedre fagopplæringen samt etter- og videreutdanningstilbudene. 

Norske hagedesignere 

Norske Hagedesignere er en forening som arbeider for å fremme kvalitet og kompetanse innen hagedesign, samt skape et fagmiljø av kollegaer rundt om i hele Norge. De arrangerer fagdager og andre typer nyttige arrangement. 

Norges grønne fagskole – Vea 

Norges grønne fagskole – Vea er en statlig eid fagskole med en mangfoldig portefølje bestående av 16 høyere yrkesfaglig utdanninger og markedstilpassede kurs etterspurt av yrkesfeltene. Alt fra utdanninger innen gartnerfag, anleggsfag, anleggsgartnerfag, blomsterdekoratørfag, grønn helse og interiørfag, som alle er nettbaserte med samlinger. Fagskolen har i overkant av 300 studenter.  

Tekst: Grethe Bøhn Busterud, Norges grønne fagskole – Vea  

Her finner du informasjon om Hagemessen

Kontakt oss