Hageplanlegger som står med en planteplan i hånda

Populært med desentraliserte utdanninger  

Visste du at Norges grønne fagskole – Vea tilbyr flere utdanninger ulike steder i Norge?  I 2021 sa regjeringen at de ville åpne opp utdanningssystemet mer, slik at enda flere skulle få mulighet til å ta utdanning, uavhengig av hvor de bor og hva slags livssituasjon de er i. 

Fleksibelt for studentene og bransjene 

Veas evne til å levere desentraliserte utdanninger er et resultat av ønsket om å møte studenters behov, uavhengig av geografisk plassering. Ved å tilby fleksible studiealternativer, kan både studenter og bransjene raskere tilegne seg den kunnskapen de ønsker og trenger. 

Nå har Vea tilbudt desentralisert utdanning i tre år, og fått god erfaring med undervisning andre steder enn på Vea i Moelv. Tilbakemeldingene fra studentene er at de er fornøyde, at det er effektivt og løser manges tidsklemme i hverdagen. Anleggsledelse har frem til nå blitt tilbudt i Tromsø, Skjetten og Trondheim, mens hageplanlegging tilbys på Mære i Trøndelag, annet hvert år. 

Mer klimasmart 

Dette tiltaket er også mer klimasmart. Det er mer miljøvennlig at en enkelt underviser reiser til ett sted, enn at en hel klasse må reise til Vea. Selv om dette tiltaket ikke passer for alle studier ved Vea, har vi funnet ut at Anleggsledelse og Hageplanlegging, er studier der dette konseptet fungerer godt. Her har vi etablert gode rammer som muliggjør effektiv og bransjerelevant læring, uten at det krever omfattende reiseaktivitet fra studentene. 

Anleggsledelse på 2 steder hvert år 

For Anleggsledelse vil studiested for 2024/2025 være på Skjetten og i Bergen.  

Planen for videre undervisningssteder er: 

  • 2025/2026 Hell og Skjetten 
  • 2026/2027 Kristiansand eller Stavanger og Skjetten 

Utdanningen er fleksibel og gjennomføres nettbasert med samlinger. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene. Det er organisert med seks stedbaserte samlinger à fire dager (tirsdag-fredag), hver på åtte timer.

For studiested Olavsgaard, Skjetten er det foreløpig planlagt fysiske samlinger disse ukene for 2024/2025: 39, 45, 02, 06, 10 og 14

For studiested Bergen er det foreløpig planlagt fysiske samlinger disse ukene for 2024/2025: 43 ,47, 03, 07, 11 og 15

Anleggsledelse – Norges grønne fagskole Vea (vea-fs.no)

 

Hageplanlegging på Vea og Trøndelag 

Fagskoleutdanningen Hageplanlegging tilbys på Vea i Moelv og Mære i Trøndelag annethvert år.  For studieåret 2024/2025 tilbys denne utdanningen på Mære landbruksskole i Trøndelag. 

Gunnar Johansen som er faglærer på Mære, underviser i Tekniske fag og Vegetasjonslære, mens Mona Barthel Sveen som er faglærer på Vea, underviser i Hageplanlegging. Mellom samlingene har studentene nettundervisning og jobber blant annet med analyse av hager, tegning av hageplaner, vegetasjonslære, materialbruk og fundamentering. 

Utdanningen er fleksibel og gjennomføres nettbasert med samlinger. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene.  

Det er organisert med åtte stedbaserte samlinger, à tre dager (tirsdag-torsdag).

For Hageplanlegging på Mære er det foreløpig planlagt fysiske samlinger disse ukene for 2024/2025: 35, 38, 44, 48, 3, 6, 9 og 13. 

Hageplanlegging (Trøndelag) – Norges grønne fagskole Vea (vea-fs.no) 

 

Søknadsfrist til høyere yrkesfaglig utdanning er 15. april!  

Link til samordna opptak: Søk opptak til utdanning i Norge – Samordna opptak  

Er du interessert i flere av våre utdanninger, kan du se hele studieporteføljen her: Studietilbud ved Norges grønne fagskole – Vea 

 

Tekst: Grethe Bøhn Busterud 

Kontakt oss

Grethe Bøhn Busterud