Rognebærtre som e ri ferd med å springe ut

Gode søkertall til høyere yrkesfaglig utdanning på Vea 

Norges grønne fagskole – Vea hadde god søkning til utdanninger på høyere yrkesfaglig nivå i 2024.

Det er svært gledelig at så mange yrkesutøvere ønsker å øke sin kompetanse med høyere yrkesfaglig utdanning. Det er spesielt innen Anleggsfag, Helsefag, Interiør og Grøntanleggsforvalting at det er stor innsøking på fagskoleutdanninger. Når det gjelder utdanning for voksne på videregående nivå, er det gartnerutdanningen som er mest populær.

Søkertall til høyere yrkesfaglig utdanning

Av totalt 419 søkere var det 291 som hadde ett av Vea sine utdanningstilbud som første prioritet. Vea har i år 150 studieplasser på høyere yrkesfaglig utdanning, noe som betyr at vi har nesten 2 søkere pr. studieplass.

Det er dessverre slik at søknadene er ujevnt fordelt på de ulike studietilbudene, noe som vil medføre at noen søkere ikke vil få plass på førstevalget sitt, mens andre søkere vil få avslag, fordi det var for få kvalifiserte søkere til at vi kan tilby utdanningen. Av 291 søkere var det 95 som ikke var kvalifisert for opptak til høyere yrkesfaglig utdanning. I de fleste tilfellene er det fordi de mangler den yrkesfaglige kompetansen som kreves for å kunne gjennomføre en høyere yrkesfaglig utdanning.

Disse studietilbudene er trukket fra fagskoleopptaket 2024:

  • Experimental expressions with plant materials
  • Planteinstallasjoner i innerom
  • Hageplanlegging (studiested Mære)

Grunnen til at de er trukket, er fordi det var for få kvalifiserte søkere til at vi kan starte opp studietilbudet. De som har søkt til ett av disse studietilbudene, og nå får beskjed om at studietilbudet er trukket, får mulighet til endre sin søknad i Samordna opptak. De vil bli vurdert for opptak til det studietilbudet de da søker til.

Dette er viktige datoer å merke seg:

  • 25.mai 2024: Du får svar på søknaden
  • 30.mai 2024: Oversikt over ledige studieplasser legges ut
  • 31.mai 2024: Du kan søke på ledige studieplasser
  • 1.juni 2024: Svarfrist for deg som har fått tilbud om studieplass gjennom ordinært opptak
  • Fra ca.1.juni 2024: Suppleringsopptaket starter, noe som betyr at du kan få nytt svar dersom du ikke kom inn på førstevalget eller du har søkt på suppleringsopptaket
  • Uke 28, 29, 30 og 31 er det sommerferie ved  Norges grønne fagskole – Vea, og det vil ikke være bevegelse i opptak eller ventelister. Du kan søke og laste opp dokumentasjon i Samordna opptak, men du kan ikke forvente å få svar fra fagskolen i disse ukene.
  • Uke 29 og 30 har Samordna opptak feriestengt

Søkertall til utdanning på videregående nivå for voksne

Vea tilbyr to utdanninger på videregående nivå som er spesielt tilpasset voksne som har annen videregående utdanning fra før. Dette er gartnerutdanning og blomsterdekoratørutdanning.  Det var 172 søkere til videregående nivå for voksne til 40 plasser. Det er svært stor søkning til gartnerutdanning og noe mindre søkning til blomsterdekoratørutdanning. På gartnerutdanningen var det 130 søkere til 27 plasser. Her er det lang venteliste av kvalifiserte søkere, og det vil ikke være mulig for flere å søke. PÅ blomsterdekoratørutdanningen var det 42 søkere til 15 plasser. Her er det lagt ut noen restplasser, og vi gjennomfører fortløpende opptak av kvalifiserte søkere.

Tekst: Dorte Finstad

Kontakt oss

Rognebærtre som e ri ferd med å springe ut
Rognebærtre som e ri ferd med å springe ut
Anne Stine Solberg