Landmåling, anleggsgartner

Fagskoleutdanning 

Fagskoleutdanning gir deg praktisk og yrkesrettet kompetanse.

Hva er en fagskole?
En fagskole tilbyr korte og yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring. Undervisningen på Vea foregår i klasser, der studentene får en tett dialog med lærer eller foreleser. De som underviser på fagskolen har solid bransjeerfaring fra det fagfeltet de underviser i, noe som er med på å forsterke nærheten til arbeidslivet.

Studentene lærer seg å kombinere teori med praksis gjennom å arbeide med virkelighetsnære oppgaver som er relevante for den jobben de skal gå ut i.

Hvem passer det for?
Fagskoleutdanning på Vea passer for alle som har fagutdanning eller relevant praksis innen Bygg- og anleggsfag, Naturbruksfag, Helsefag eller Design- og håndverksfag. Ønsker du å lære om ledelse og videreutvikle deg innenfor ditt eget fagområde, da er fagskoleutdanning noe for deg.

I jobb etter fagskoleutdanning
En undersøkelse fra 2012 viser at to av tre uteksaminerte fagskolestudenter er i jobb etter fullført utdanning. Fagskolekandidaters relativt høye andel yrkesaktive, og den lave andelen arbeidsledige, viser at den yrkesrettede profilen i fagskoleutdanningene gir gode muligheter på arbeidsmarkedet. Mange av de som tar fagskoleutdanning på Vea har en arbeidsgiver som venter på at de skal bli ferdige med utdanningen. Andre velger å starte egen bedrift etter fullført fagskoleutdanning.

Godkjent og kvalitetssikret av NOKUT
Alle fagskoleutdanninger i Norge er godkjent av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). NOKUT fører tilsyn med norsk fagskoleutdanning, og alle fagskoletilbud må tilfredsstille nasjonale kvalitetsstandarder. Alle utdanninger som er godkjent av NOKUT gir også rett til lån og stipend fra Lånekassen. Norges grønne fagskole – Vea er en av få fagskoler i Norge som er fagområdegodkjent av NOKUT. Det betyr at vi har fått tillit og myndighet til å etablere og endre studietilbud uten å søke om godkjenning hos NOKUT.

Tekst og foto: Dorte Finstad

Kontakt oss

Landmåling, anleggsgartner
Landmåling, anleggsgartner
Dorte Finstad