Fagskoleutdanning 

Fagskoleutdanning gir deg praktisk og yrkesrettet kompetanse.

Hva er en fagskole?
En fagskole tilbyr korte og yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring. Undervisningen på Vea foregår i klasser, der studentene får en tett dialog med lærer eller foreleser. De som underviser på fagskolen har solid bransjeerfaring fra det fagfeltet de underviser i, noe som er med på å forsterke nærheten til arbeidslivet.

Studentene lærer seg å kombinere teori med praksis gjennom å arbeide med virkelighetsnære oppgaver som er relevante for den jobben de skal gå ut i.

Hvem passer det for?
Fagskoleutdanning på Vea passer for alle som har fagutdanning eller relevant praksis innen Naturbruksfag, Helsefag eller Design- og håndverksfag. Ønsker du å lære om ledelse og videreutvikle deg innenfor ditt eget fagområde, da er fagskoleutdanning noe for deg.

I jobb etter fagskoleutdanning
En undersøkelse fra 2012 viser at to av tre uteksaminerte fagskolestudenter er i jobb etter fullført utdanning. Fagskolekandidaters relativt høye andel yrkesaktive, og den lave andelen arbeidsledige, viser at den yrkesrettede profilen i fagskoleutdanningene gir gode muligheter på arbeidsmarkedet. Mange av de som tar fagskoleutdanning på Vea har en arbeidsgiver som venter på at de skal bli ferdige med utdanningen. Andre velger å starte egen bedrift etter fullført fagskoleutdanning.

Godkjent og kvalitetssikret av NOKUT
Alle fagskoleutdanninger i Norge er godkjent av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). NOKUT fører tilsyn med norsk fagskoleutdanning, og alle fagskoletilbud må tilfredsstille nasjonale kvalitetsstandarder. Alle utdanninger som er godkjent av NOKUT gir også rett til lån og stipend fra Lånekassen. Norges grønne fagskole – Vea er en av få fagskoler i Norge som er fagområdegodkjent av NOKUT. Det betyr at vi har fått tillit og myndighet til å etablere og endre studietilbud uten å søke om godkjenning hos NOKUT.

Tekst og foto: Dorte Finstad

Kontakt oss

Landmåling, anleggsgartner
Landmåling, anleggsgartner
Dorte Finstad
Lisa, Rikke og Trude er elever på blomsterdekoratørutdanningen på Vea. Med stipend fra Erasmus+ har de vært på utvekslingsopphold i Finland, der de har besøkt en av Vea sine partnerskoler og hatt praksis i blomsterbutikk. Her er deres erfaringer fra oppholdet.
Ikke bare var vi to heldige nok å komme inn på gartnerutdanningen på Vea, men da vi fikk vite at det gikk an å søke på praksis i utlandet gjennom stipend fra det EU/EØS-baserte Erasmus Plus var søknadene ganske så radig sendt av gårde, med Tsjekkia som førstevalg foran Østerrike og Nederland.
Har du opparbeidet deg kompetanse gjennom tidligere studier eller kurs som tilsvarer noe av innholdet på den fagskoleutdanningen du skal ta? Da kan det være lurt å sjekke muligheten for å søke om fritak eller godskriving.
Gyri, Liselott og Aina er tre av flere faglærere som skal undervise på den nye fagskoleutdanningen Planteinstallasjoner i innerom. Med stipend fra Erasmus+ har de fått faglig påfyll og inspirasjon som studentene vil få glede av. Her kan du lese deres «reisebrev».
Vea ligger i Moelv i Ringsaker kommune.
 
Denne informasjonen er til deg som ønsker å søke på fagskoleutdanningene Anleggsledelse og Ledelse i maskinentreprenørfaget. For å kunne behandle din søknad, trenger vi attestert dokumentasjon på at du oppfyller opptakskravene. Hva du må dokumentere avhenger av hva slags utdanningsbakgrunn du har.
I det vi passerer portnerboligene like utenfor byen Buckingham, skjærer en snorrett veg gjennom det mykt bakkete landskapet. Nei, ikke vei, – aveny er det. Riktignok er vegen smal, men romfølelsen er formidabel.
Jeg, som heter Andrea, og Otilie er to blomsterdekoratørelever ved Norges grønne fagskole – Vea
En unik mulighet til å bli bedre kjent med Vea sine partnerskoler er gjennom utvekslingsprogrammet FLORNETs mobility for florists and gardernes. Jeg var heldig og fikk besøke vår fantastiske og spennende partner Ivan Bergh floral school i Montesilvano som ligger ved byen Perscara i Italia.
Vea er en del av det internasjonale nettverket Flornet, som består av europeiske skoler innenfor grønne fagområder. Nettverket er formalisert som et EEIG, som står for European Economic Interesting Grouping.
Tenk deg at du skal søke jobb eller ta utdanning i et annet land. Så lurer du på hva din erfaring og kompetanse er verdt i det landet du ønsker deg til.
Med stipend fra Erasmus+ har to ansatte fra Norges grønne fagskole – Vea vært i Østerrike, på jakt etter praksisplasser til «Historiske grøntanlegg»
Fra 1.juli 2018 er den nye loven om høyere yrkesfaglig utdanning gjeldende. Dette er veldig positivt for alle som velger fagskoleutdanning, sier Stein Aarskog, rektor ved Norges grønne fagskole – Vea.
Vea sin kantine ligger i «Kjøkkenbygningen», og her møtes både studenter og ansatte for en kaffekopp, et måltid eller for å sitte ned og ta en prat.
Vea har et lyst og moderne bibliotek med god plass for faglig fordypning, grupperom og sofagruppe for sosialt samvær.
Høsten 2018 vedtok studentdemokratiet på Vea å bli medlem i ONF – Organisasjon for norske fagskolestudenter.
For studieåret 2022-2023 er det kun en pris som gjelder for deg som vil leie hybel på Vea
Vea tilbyr overnatting for studenter og kursdeltagere
Vea har fokus på studentdemokratiet og ønsker en god dialog med studentene om deres behov og forventninger. Vea har flere råd og organer der studenter kan medvirke. Noen fora er kun rådgivende organer, mens andre er beslutningsdyktige.
Bok om behovet for videreutvikling av det arkitektoniske perspektiv, med søkelys på de universell utforming. Foto: Turid Espelund Haugen
Fra baksideteksten: Det spirer og gror i byer og boligområder over hele verden: på tak og rivningstomter, i parker og bakgårder. Urban dyrking har blitt en trend. Foto: Turid Espelund Haugen
Lær mer om våre flittige og livsnødvendige bier.
Velg stil til livets høydepunkt!
Denne boken handler om gjødsel i videste forstand. Den tar for seg næringsinnhold og virkemåter, presentert på en interessant og lettfattelig måte. Foto: Turid Espelund Haugen
Viltvoksende norske planter på nye måter. 150 av våre vakreste og mest brukervennlige arter blir utførlig beskrevet. Foto: Turid Espelund Haugen
Litt om organiseringen av de ulike utdanningstilbudene
Du skal ha det bra når du er student på Vea!
Vea er en fagskole med grønne verdier som har gode prosedyrer og rutiner for å sikre høy miljøstandard. Vea er Miljøfyrtårn-sertifisert.
Alle studietilbud ved Norges grønne fagskole – Vea er godkjent slik at du kan søke om lån og stipend i Lånekassen.
Norges grønne fagskole – Vea er en statlig fagskole underlagt lov om fagskoleutdanning, andre aktuelle lover, forskrifter og reglementer som gjelder for statlige virksomheter.
Som et ledd i å utvikle en sterk kvalitetskultur på Vea er vi avhengig av å evaluere hele virksomheten.
Har du lyst til å praktisere faget ditt i et annet land? Norges grønne fagskole – Vea har stor internasjonal kontaktflate og muligheter for deg som er student.
Norges grønne fagskole – Vea har hybler for overnatting og kantine for felles måltider for alle studenter.
Norges grønne fagskole – Vea plikter å tilby relevant yrkesrettet utdanning av høy kvalitet. Fagskolen har derfor sterkt fokus på student- og elevdemokratiet og ønsker en tett og god dialog med studentene og elevene om deres behov og forventninger.