Blå iris blomstrer på Norges grønne fagskole - Vea

Restplasser til utdanning ved Norges grønne fagskole – Vea 

Norges grønne fagskole – Vea  har noen få studieplasser du kan søke om opptak til nå.

Status pr.18.juni 2024 er at det er ledige studieplasser på:

Fortløpende opptak til fagskoleutdanning

Du kan søke på ledige studieplasser på fagskolen gjennom Samordna opptak fra 31.mai 2024. Det er løpende opptak til de ledige plassene. Dersom det er flere søkere enn ledige studieplasser, vil ikke alle få tilbud om studieplass. Det er de første som har søkt som blir vurdert for tilbud. Husk å sjekke hva som er opptakskravet til utdanningen, og legg ved relevant dokumentasjon.

Opptak til fagskoleutdanninger skjer gjennom Samordna opptak

Lista over ledige studieplasser blir oppdatert jevnlig. Nye tilbud kan bli lagt ut, dersom noen takker nei til studieplass og andre tilbud kan bli trukket fordi de er fylt opp. Les mer her: Samordna opptak, ledige studieplasser

Opptak til gartnerutdanning og blomsterdekoratørutdanning

For deg som ønsker plass på utdanning på videregående nivå, tilpasset voksne (gartnerutdanning og blomsterdekoratørutdanning) er det noen restplasser på Blomsterdekoratørutdanningen. Det er fortløpende opptak og du kan søke nå. Du søker her: Søk skoleplass på Vea

Gartnerutdanningen fulltegnet og har lang venteliste. Neste mulighet for å søke til gartnerutdanning blir i 2025.

Tekst: Dorte Finstad

Kontakt oss

Blå iris blomstrer på Norges grønne fagskole - Vea
Blå iris og kjempekonvall blomstrer på Norges grønne fagskole - Vea
Dorte Finstad