Laget av Sara Enberget på Botanisk design og ledelse, bærekraftig blomsterarbeid: unikt uttrykk, vakkert, gjenbrukbart, resirkulerbart og komposterbart.

Nytt fagskolekurs for blomsterdekoratører 

Norges grønne fagskole – Vea tilbyr nå et nytt, fleksibelt og nettbasert fagskolekurs for blomsterdekoratører ut 2020. Dette er en unik mulighet for deg til å «smake» på hvordan det er å være student på fagskolestudiet Botanisk design og ledelse (BDL), og det er helt gratis!

Kurset er utarbeidet med støtte fra Kompetanse Norge og skal bidra til kompetanseheving i en krevende tid. Som kursdeltaker serveres du tre «porsjonpakker» med læringsutbytte hentet direkte fra studieplanen på BDL. Fullfører du alle tre pakkene (emnene) får du 6 studiepoeng.

Hvem som kan søke

Kurset er for deg som er ansatt i blomsterbransjen, permittert eller arbeidsledig, og som har fagbrev i blomsterdekoratørfaget eller tilsvarende realkompetanse. Kurset passer for deg som:

  • ønsker en faglig vitamininnsprøytning og inspirasjon til enda «grønnere» yrkesutøvelse
  • vil vite mer om drift av blomsterbutikken og hvordan bli en god leder
  • ønsker å bruke kreativiteten din i utvikling av miljøvennlige blomsterarbeider
  • vil finne «nye» måter å selge planter, snittblomster og blomsterarbeider på
  • har behov for å diskutere faglige problemstillinger med likesinnede
  • vil delta aktivt i å gjøre blomsterbransjen mer bærekraftig
  • ønsker å «prøve-på» Botanisk design og ledelse
Utsnitt av gjenbruk- og resirkulerbar botanisk konstruksjon, av Gro Gjerdrum. Foto: Ricardofoto

Organisering og bruk av digitale hjelpemidler

Kurset gjennomføres på nett, hovedsakelig ved hjelp av Teams. Det blir gitt en innføring i bruk av digitale hjelpemidler (Teams, Office365) i starten av kurset. Kurset er fleksibelt og du kan studere i eget tempo. Det vil være noen stopp-punkter du må forholde deg til underveis. Teams vil sikre deg tilgang til all informasjon, undervisningsfilmer, presentasjoner m.m. Du vil kunne delta i aktiviteter som fag-chat og oppgaveløsning, og deling av inspirasjon og refleksjon.

Kurset består av tre emner og du kan velge å ta ett eller flere av emnene. Hvert emne har et omfang på 60 timer. Fullført og bestått avsluttende eksamen i hvert emne gir 2 studiepoeng. Fullfører du alle tre emner, får du totalt 6 studiepoeng.

Kreativ produktutvikling, med god materialutnyttelse og mulighet for gjenbruk, av Sara Enberget.Foto: Ricardofoto

Innhold i fagskolekurset

Kursene gir faglig påfyll innen merkantile og/eller kreative fag retta mot blomsterdekoratør-faget. De faglige bidragsyterne kommer fra blomsterbransjen, nærliggende bransjer og fra Vea. Innholdet fordeler seg på disse emnene:

  • Emne 1 Miljøledelse, økonomistyring og markedsføring i blomsterbransjen
  • Emne 2 Bærekraftig produktutvikling i blomsterdekoratørfaget
  • Emne 3 Bærekraftig konseptutvikling i blomsterbransjen

Emne 1 «Miljøledelse, økonomistyring og markedsføring i blomsterbransjen»
Emnet introduserer deg for det mest sentrale innen ledelse, økonomistyring og markedsføring rettet mot blomsterbransjen. Innholdet retter seg særlig mot bærekraft og miljø, med utgangspunkt i konkrete problemstillinger og utfordringer fra bransjen. Innsikt i regnskap og budsjett, lover og regler er sentralt for å være i stand til å lede blomsterbedriften og styre økonomien. Det samme er markedsføring av botaniske produkter og tjenester på hensiktsmessig måte for å være konkurransedyktig. Kurset har et praktisk fokus, hvor det å få faglig input, løse oppgaver, få veiledning står sentralt.

Emne 2 «Bærekraftig produktutvikling i blomsterdekoratørfaget»
Kurset gir en innføring i det viktigste innen systematisk miljøvennlig og lønnsom produktutvikling i blomsterfaget. Med utgangspunkt i konkrete behov i markedet, jobber du i den kreative prosessen fra idé til produkt for å utvikle ditt/din eget signaturprodukt/-tjeneste. Kurset skal hjelpe deg til å bli mer bevisst innen design og produksjon av miljøvennlige produkter. Stikkord som kreativitet, redesign, gjenbruk, reduksjon av svinn, bruk av kortreiste materialer er sentralt. Kurset har et praktisk fokus, hvor faglig input, oppgaveløsning og veiledning står sentralt. Det gis mulighet for deltakelse på en praktisk, regional workshop for deg som har behov for det.

Emne 3 «Bærekraftig konseptutvikling i blomsterbransjen»
Kurset gir en grunnleggende innføring i hvordan utvikle grønne, tidsaktuelle og lønnsomme forretnings- og produktkonsepter. Det handler blant annet om «nye» måter å selge planter og blomster på og finne sin plass i markedet. Med utgangspunkt i konkrete behov i markedet, jobber du i den kreative prosessen fra idé til produkt for å utvikle egne, helhetlige forretnings- og eller produktkonsepter. Kurset skal hjelpe deg på vei til å bli mer konkurransedyktig i økonomisk utfordrende tider. Kurset har et praktisk fokus, hvor faglig input, oppgaveløsning og veiledning står sentralt. Det gir mulighet for deltakelse på en praktisk, regional workshop for deg som har behov for det.

100% resirkuler- og gjenbrukbar konstruksjon, av Gro Gjerdrum. Foto: Anne Stine Solberg
Gjenbrukbar installasjon med speil av Ingrid Aarre. Foto: Anne Stine Solberg
Konstruksjon som både er gjenbrukbar og resirkulerbar, av Mariann Dahlby. Foto: Anne Stine Solberg

Oppstart og gjennomføring

Fagskolekurset starter opp 15.9.2020 kl. 10:00, hvor det blir felles informasjon via læringsplattformen. Fokus ved oppstart blir bruk av digitale hjelpemidler, med utgangspunkt i Office365. Kursdeltaker vil finne alt av informasjon, faglig input, oppgaver og tilbakemeldinger på Teams.

Gjennomføring og veiledning
Kurset gjennomføres i perioden 15.9 – 7.12.2020. Kursdeltakerne vil få veiledning og tilbakemeldinger på oppgaver underveis.

Eksamen
Eksamen gjennomføres i perioden mellom 15.11 – 7.12.2020. Eksamensformen tilpasses innholdet i det enkelte emnet.

Pris
Kurset er gratis og finansieres gjennom Statsbudsjettet for 2020, via Kompetanse Norge.

Opptakskrav
Kurset er på fagskolenivå og krever at du har yrkesfaglig bakgrunn. Ved påmelding må du legge ved fagbrev eller attest som viser arbeidserfaring fra blomsterdekoratørbransjen.

Påmelding
Frist for påmelding: 5. september 2020
Elektronisk påmelding via Vea søknadsskjema
Det tas forbehold om avlysning eller utsettelse av oppstart ved for få påmeldte deltakere.

Kontaktinformasjon
Anne Stine Solberg – Prosjektleder og utviklingsansvarlig ved Norges grønne fagskole – Vea
anne.stine.solberg@vea-fs.no
99 53 31 99

 

Utsnitt fra resirkuler- og gjenbrukbar transparent konstruksjon.

Kontakt oss

Laget av Sara Enberget på Botanisk design og ledelse, bærekraftig blomsterarbeid: unikt uttrykk, vakkert, gjenbrukbart, resirkulerbart og komposterbart.
Utvikling av bærekraftige blomsterarbeider, via systematisk produktutvikling og kreativitet, er ett av temaene for kurset. Foto: Ricardofoto Tekst: Anne Stine Solberg