Nytt fagskolekurs for blomsterdekoratører 

Norges grønne fagskole – Vea tilbyr nå et nytt, fleksibelt og nettbasert fagskolekurs for blomsterdekoratører ut 2020. Dette er en unik mulighet for deg til å «smake» på hvordan det er å være student på fagskolestudiet Botanisk design og ledelse (BDL), og det er helt gratis!

Kurset er utarbeidet med støtte fra Kompetanse Norge og skal bidra til kompetanseheving i en krevende tid. Som kursdeltaker serveres du tre «porsjonpakker» med læringsutbytte hentet direkte fra studieplanen på BDL. Fullfører du alle tre pakkene (emnene) får du 6 studiepoeng.

Hvem som kan søke

Kurset er for deg som er ansatt i blomsterbransjen, permittert eller arbeidsledig, og som har fagbrev i blomsterdekoratørfaget eller tilsvarende realkompetanse. Kurset passer for deg som:

  • ønsker en faglig vitamininnsprøytning og inspirasjon til enda «grønnere» yrkesutøvelse
  • vil vite mer om drift av blomsterbutikken og hvordan bli en god leder
  • ønsker å bruke kreativiteten din i utvikling av miljøvennlige blomsterarbeider
  • vil finne «nye» måter å selge planter, snittblomster og blomsterarbeider på
  • har behov for å diskutere faglige problemstillinger med likesinnede
  • vil delta aktivt i å gjøre blomsterbransjen mer bærekraftig
  • ønsker å «prøve-på» Botanisk design og ledelse
Utsnitt av gjenbruk- og resirkulerbar botanisk konstruksjon, av Gro Gjerdrum. Foto: Ricardofoto

Organisering og bruk av digitale hjelpemidler

Kurset gjennomføres på nett, hovedsakelig ved hjelp av Teams. Det blir gitt en innføring i bruk av digitale hjelpemidler (Teams, Office365) i starten av kurset. Kurset er fleksibelt og du kan studere i eget tempo. Det vil være noen stopp-punkter du må forholde deg til underveis. Teams vil sikre deg tilgang til all informasjon, undervisningsfilmer, presentasjoner m.m. Du vil kunne delta i aktiviteter som fag-chat og oppgaveløsning, og deling av inspirasjon og refleksjon.

Kurset består av tre emner og du kan velge å ta ett eller flere av emnene. Hvert emne har et omfang på 60 timer. Fullført og bestått avsluttende eksamen i hvert emne gir 2 studiepoeng. Fullfører du alle tre emner, får du totalt 6 studiepoeng.

Kreativ produktutvikling, med god materialutnyttelse og mulighet for gjenbruk, av Sara Enberget.Foto: Ricardofoto

Innhold i fagskolekurset

Kursene gir faglig påfyll innen merkantile og/eller kreative fag retta mot blomsterdekoratør-faget. De faglige bidragsyterne kommer fra blomsterbransjen, nærliggende bransjer og fra Vea. Innholdet fordeler seg på disse emnene:

  • Emne 1 Miljøledelse, økonomistyring og markedsføring i blomsterbransjen
  • Emne 2 Bærekraftig produktutvikling i blomsterdekoratørfaget
  • Emne 3 Bærekraftig konseptutvikling i blomsterbransjen

Emne 1 «Miljøledelse, økonomistyring og markedsføring i blomsterbransjen»
Emnet introduserer deg for det mest sentrale innen ledelse, økonomistyring og markedsføring rettet mot blomsterbransjen. Innholdet retter seg særlig mot bærekraft og miljø, med utgangspunkt i konkrete problemstillinger og utfordringer fra bransjen. Innsikt i regnskap og budsjett, lover og regler er sentralt for å være i stand til å lede blomsterbedriften og styre økonomien. Det samme er markedsføring av botaniske produkter og tjenester på hensiktsmessig måte for å være konkurransedyktig. Kurset har et praktisk fokus, hvor det å få faglig input, løse oppgaver, få veiledning står sentralt.

Emne 2 «Bærekraftig produktutvikling i blomsterdekoratørfaget»
Kurset gir en innføring i det viktigste innen systematisk miljøvennlig og lønnsom produktutvikling i blomsterfaget. Med utgangspunkt i konkrete behov i markedet, jobber du i den kreative prosessen fra idé til produkt for å utvikle ditt/din eget signaturprodukt/-tjeneste. Kurset skal hjelpe deg til å bli mer bevisst innen design og produksjon av miljøvennlige produkter. Stikkord som kreativitet, redesign, gjenbruk, reduksjon av svinn, bruk av kortreiste materialer er sentralt. Kurset har et praktisk fokus, hvor faglig input, oppgaveløsning og veiledning står sentralt. Det gis mulighet for deltakelse på en praktisk, regional workshop for deg som har behov for det.

Emne 3 «Bærekraftig konseptutvikling i blomsterbransjen»
Kurset gir en grunnleggende innføring i hvordan utvikle grønne, tidsaktuelle og lønnsomme forretnings- og produktkonsepter. Det handler blant annet om «nye» måter å selge planter og blomster på og finne sin plass i markedet. Med utgangspunkt i konkrete behov i markedet, jobber du i den kreative prosessen fra idé til produkt for å utvikle egne, helhetlige forretnings- og eller produktkonsepter. Kurset skal hjelpe deg på vei til å bli mer konkurransedyktig i økonomisk utfordrende tider. Kurset har et praktisk fokus, hvor faglig input, oppgaveløsning og veiledning står sentralt. Det gir mulighet for deltakelse på en praktisk, regional workshop for deg som har behov for det.

100% resirkuler- og gjenbrukbar konstruksjon, av Gro Gjerdrum. Foto: Anne Stine Solberg
Gjenbrukbar installasjon med speil av Ingrid Aarre. Foto: Anne Stine Solberg
Konstruksjon som både er gjenbrukbar og resirkulerbar, av Mariann Dahlby. Foto: Anne Stine Solberg

Oppstart og gjennomføring

Fagskolekurset starter opp 15.9.2020 kl. 10:00, hvor det blir felles informasjon via læringsplattformen. Fokus ved oppstart blir bruk av digitale hjelpemidler, med utgangspunkt i Office365. Kursdeltaker vil finne alt av informasjon, faglig input, oppgaver og tilbakemeldinger på Teams.

Gjennomføring og veiledning
Kurset gjennomføres i perioden 15.9 – 7.12.2020. Kursdeltakerne vil få veiledning og tilbakemeldinger på oppgaver underveis.

Eksamen
Eksamen gjennomføres i perioden mellom 15.11 – 7.12.2020. Eksamensformen tilpasses innholdet i det enkelte emnet.

Pris
Kurset er gratis og finansieres gjennom Statsbudsjettet for 2020, via Kompetanse Norge.

Opptakskrav
Kurset er på fagskolenivå og krever at du har yrkesfaglig bakgrunn. Ved påmelding må du legge ved fagbrev eller attest som viser arbeidserfaring fra blomsterdekoratørbransjen.

Påmelding
Frist for påmelding: 5. september 2020
Elektronisk påmelding via Vea søknadsskjema
Det tas forbehold om avlysning eller utsettelse av oppstart ved for få påmeldte deltakere.

Kontaktinformasjon
Anne Stine Solberg – Prosjektleder og utviklingsansvarlig ved Norges grønne fagskole – Vea
anne.stine.solberg@vea-fs.no
99 53 31 99

 

Utsnitt fra resirkuler- og gjenbrukbar transparent konstruksjon.

Kontakt oss

Laget av Sara Enberget på Botanisk design og ledelse, bærekraftig blomsterarbeid: unikt uttrykk, vakkert, gjenbrukbart, resirkulerbart og komposterbart.
Utvikling av bærekraftige blomsterarbeider, via systematisk produktutvikling og kreativitet, er ett av temaene for kurset. Foto: Ricardofoto Tekst: Anne Stine Solberg
Her finner du oversikt over hvilke studietilbud som starter opp ved Norges grønne fagskole – Vea  høsten 2023. Noen tilbud har neste studiestart i 2024.
Norges grønne fagskole – Vea er partner i et internasjonalt prosjekt som heter ARtemis. Målet er å utvikle innovative og yrkesrelevante opplæringsmetoder for anleggsgartnere og blomsterdekoratører.
Norges grønne fagskole – Vea tilbyr igjen nye gratiskurs i prosjektledelse og ADK-1. Kurstilbudet er på fagskolenivå og er en unik mulighet til å øke egen kompetanse, slik at du får enda flere muligheter i bransjen.
Nyttig informasjon om søknad og opptak for deg som ønsker å ta gartnerutdanning eller blomsterdekoratørutdanning på Vea.
Anleggsgartneryrket har et bredt og variert faglig innhold, og som anleggsgartner er det viktig å stadig fornye og utvikle seg i faget. Vi har laget et eget kurs for anleggsgartnere, om hvordan man skal etablere et regnbed.
Vil du bli blomsterdekoratør? Her finner du nyttig informasjon om søknad og opptak for deg som vil ta blomsterdekoratørutdanning på Vea.
Tre nye temaer står for tur i Craft Skills for Garden Conservation-prosjektet når det gjennomføres heldags webinarer i november 2022, januar og februar 2023.
Vea er koordinator i Erasmus+ prosjektet Craft Skills for Garden Conservation. En viktig del av prosjektet er gjennomføringen av webinar og workshops innen sentrale temaer for bevaring av historiske parker og hager.
Målet med Craft Skills for Garden Conservation-prosjektet er å kartlegge, utvikle og dele spisskompetanse og beste praksis innen historiske gartnerfag. Som koordinator for prosjektet, er vi svært fornøyde med å kunne melde at vi lykkes med dette.
Nyttig informasjon om søknad og opptak for deg som ønsker å ta høyere yrkesfaglig utdanning ved Norges grønne fagskole – Vea
For deg som ønsker å bli gartner, er det flere muligheter både gjennom skole og yrkespraksis. Ved Norges grønne fagskole – Vea har vi gartnerutdanning, tilpasset voksne.
Sammen med fire konsortiumpartnere har Vea søkt om å bli Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning innen NATURSMARTe løsninger (NATURSMART). Institusjonsbesøket er en del av vurderingen av søknaden og kandidatene i regi Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).
For deg som ønsker å bli blomsterdekoratør, er det flere muligheter både gjennom skole og yrkespraksis. Ved Norges grønne fagskole – Vea har vi blomsterdekoratørutdanning, tilpasset voksne.
Skal du søke om opptak til fagskoleutdanning uten at du oppfyller det formelle opptakskravet? Da har du mulighet til å bli realkompetansevurdert.
Norges grønne fagskole – Vea setter opp et nytt nettkurs i ADK1 for dere i rør-legger- og anleggsbransjen. Kurset har et omfang på 4 studiepoeng, og søknadsfrist for deltagelse er 1.februar 2023. Oppstart 30.mai 2023.
Het Loo er Nederlands mest berømte slottsanlegg, anlagt på 1680-tallet av stattholder Vilhelm 3. av Oranien og Maria – de ble senere også konge og dronning av England.
Norges grønne fagskole – Vea setter opp et nytt nettkurs i Prosjektledelse for dere i anleggsbransjen. Kurset har et omfang på 2,5 studiepoeng, og søknadsfrist for deltagelse er 1.februar 2023. Oppstart 13.februar 2023.
For meg var det å komme til Nederland for første gang, med Floriaden 2022 som det store høydepunktet, en virkelig strålende måte å kombinere faglig oppdatering, faglig påfyll og sosiale opplevelser med kollegaer. Som lærer innenfor anleggsgartnerbransjen og det grøntfaglige, var det lett å bli begeistret for både byen og utstillingen.
Lisa, Rikke og Trude er elever på blomsterdekoratørutdanningen på Vea. Med stipend fra Erasmus+ har de vært på utvekslingsopphold i Finland, der de har besøkt en av Vea sine partnerskoler og hatt praksis i blomsterbutikk. Her er deres erfaringer fra oppholdet.
I 2023 er det 100 år siden det ble etablert Hagebruksskole for kvinner på Vea, og dette vil bli markert med flere aktiviteter gjennom jubileumsåret.
Norges grønne fagskole – Vea har lange tradisjoner med å utdanne blomsterdekoratører, både på videregående nivå og på fagskolenivå. Derfor har det også vært naturlig for skolen å arrangere mesterskap for blomsterdekoratører. 16-17. september 2022 er det igjen klart for årets Vea-mesterskap.
Har du kursbevis med bestått eksamen fra Mellomlederskolen, Prosjektlederskolen og/eller Bedriftslederskolen gjennomført i regi av MEF? Nå har du mulighet til å formalisere denne kompetansen, slik at du får vitnemål med studiepoeng fra Norges grønne fagskole – Vea.
Ikke bare var vi to heldige nok å komme inn på gartnerutdanningen på Vea, men da vi fikk vite at det gikk an å søke på praksis i utlandet gjennom stipend fra det EU/EØS-baserte Erasmus Plus var søknadene ganske så radig sendt av gårde, med Tsjekkia som førstevalg foran Østerrike og Nederland.
Har du opparbeidet deg kompetanse gjennom tidligere studier eller kurs som tilsvarer noe av innholdet på den fagskoleutdanningen du skal ta? Da kan det være lurt å sjekke muligheten for å søke om fritak eller godskriving.
Birgit Giskås tok i juni 2022 eksamen ved Norges grønne fagskole – Vea, på fagskolestudiet Eksperimentelle uttrykk med plantematerialer.
I 2023 er Vea 100 år, og i den forbindelse fikk Ingeborg Sørheim, kunsthistoriker og faglig ansvarlig for Historiske gartnerfag på Vea, i oppdrag å skrive en jubileumsbok. – Det har aldri vært noen tradisjon for outsourcing  her på skolen, sier Ingeborg. – Og da var det jo bare rett og rimelig at også boka måtte bli til her.
Norges grønne fagskole – Vea har i løpet av de siste årene hatt mer og mer fokus på bærekraft. Våre forskjellige studieløp har det som en rød tråd og vi jobber kontinuerlig med utvikling av eksisterende og nye løsninger – både inne og ute. Hva kan da være bedre enn å dra, sammen, på en fagtur til en av verdens største hageutstillinger, der fokus denne gang var FNs bærekraftsmål og innovative løsninger basert på kortreiste, naturlige råvarer/materialer?
Kunnskapsdepartementet (KD) utnevner fagskolestyret for Norges grønne fagskole – Vea.
Under Fagskolekonferansen 2022 ble pilotene i ordningen Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning utnevnt og vi gratulerer Fagskolen i Rogaland og Fagskolen i Viken med utnevnelsen!
Er du ansatt i anleggsbransjen? Permittert eller arbeidsledig? Benytt muligheten til å delta på ADK-1 kurs. Kurset er gratis og finansieres gjennom direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
Høsten 2022 starter et nytt og unikt studium ved Norges grønne fagskole – Vea som heter Planteinstallasjoner i innerom.
Vil du bli gartner? Her finner du nyttig informasjon om søknad og opptak for deg som vil ta gartnerutdanning på Vea.
Er du ansatt i anleggsbransjen? Permittert eller arbeidsledig? Benytt muligheten til å heve kompetansen din i prosjektledelse. Kurset er spesialtilpasset ansatte i og anleggssektoren og finansieres av partene i arbeidslivet i samarbeid med regjeringen.
Studentene på fagskoleutdanningen «Experimental expressions with plant materials» gjennomfører en av samlingene i Italia. Faglærer Runi Kristoffersen tar oss med til Liguria i Italia.
Etter å ha utdannet seg til blomsterdekoratør og videre tatt Botanisk design og ledelse, startet Vilde Frøland opp sin egen butikk med fokus på planter og blomsterbinderi. At Norges grønne fagskole – Vea tilbyr en ny fagskoleutdanning, der man får spesialkompetanse på planter i innerom er helt supert, sier Vilde.
Gyri, Liselott og Aina er tre av flere faglærere som skal undervise på den nye fagskoleutdanningen Planteinstallasjoner i innerom. Med stipend fra Erasmus+ har de fått faglig påfyll og inspirasjon som studentene vil få glede av. Her kan du lese deres «reisebrev».
Kunstfotograf Marit Silsand, ønsket å bruke mer tid på det taktile. Være i naturen, oppleve levende vekster, forme med hendene og ordentlig kjenne etter hvilke materialer naturen kan tilby. Ønsket ble oppfylt gjennom fagskoleutdanningen «Experimental expressions with plant materials», ved Norges grønne fagskole – Vea.
Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) har i mai 2022 vurdert Veas høyere yrkesfaglige utdanning Ledelse i maskinentreprenørfaget
Vea er koordinator for dette treårige Erasmus+ prosjektet, hvor Historiske gartnerfag – en av Veas høyere yrkesfaglige utdanninger – er utgangspunktet.  Det er nå gjennomført tre webinarer med stor oppslutning og høy kvalitet på foredragene. Det er også stor interesse for årets praktiske workshoper: på Vea i mai, Gunnebo Slott og Trädgårdar i juni, og Audley End House and Garden i august. På prosjektets hjemmeside (Gardenconservation.eu) deler vi videoer og bilder fra aktivitetene fremover.
Norges grønne fagskole – Vea har utviklet et nytt interiørstudium med fokus på farger, gode materialvalg, redesign og gjenbruk. Hege Wølner er ansatt som faglærer på interiørutdanningen.
Whether it be traditional soil management or care of trained fruit, there is something for anyone who is interested in or has responsibility for a heritage garden or designed landscape. The Craft Skills for Garden Conservation project is an Erasmus+ (European Union) funded initiative that has been created by a consortium of European gardens and colleges with the aim of providing transnational training across a range of traditional garden conservation methods and approaches.
Tidligere helseminister og lege Werner Christie er opptatt av at natur er viktig for menneskers helse og livskvalitet. Vi inviterte han til Vea for å gjøre han kjent med skolen og studietilbudene på fagskolen.
Grønn helse er et fagskolestudium for gartnere og helsepersonell. At det grønne og helse henger så godt sammen i et helsefremmende perspektiv, er naturlig sier prosjektleder for studiet Ingunn Sigstad Moen. Vi har så mye positivt å hente i bruk av naturen og det grønne, uansett alder og helsetilstand.  Jobber du innen helse eller er gartner og ønsker å gi gode, helsefremmede aktiviteter ved bruk av natur og det grønne? Da bør du lese mer om Grønn helse studiet. 
Norges grønne fagskole – Vea og FAGUS arrangerer fagdag om temaet overvannsdisponering.
Lawns in historic gardens are rarely seen as of cultural or historical value. In fact they can often harbour rich seedbanks valuable for biodiversity whilst expressing the more intangible heritage of the traditional craft skills required to maintain them. Both physical and cultural aspects will therefore be considered alongside the environmental imperative to try to counter climate change.
Soil management, as the basis of everything we do in gardening, is currently of huge international significance with soil degradation being a major environmental concern. It also holds the key to much of our horticultural heritage, literally underpinning the conservation of our historic gardens.
Kristina er interiørkonsulent og tar blomsterdekoratørutdanning på Vea, to fag som er fine å kombinere.
The Erasmus+ project “Craft Skills for Garden Conservation” (CSGC) offers skills and training opportunities to the heritage gardening community. Join us for the first three webinars in February and March!
Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har høsten 2021, vurdert den høyere yrkesfaglige utdanningen Anleggsgartnertekniker, opp mot kravene for sentral godkjenning.