Artikkel fra Mestern 

I høst hadde vi besøk av Roger Nyborg fra Mestern, som skrev denne artikkelen om Vea som tilbyder av Mesterutdanning.

Ny tilbyder av mesterutdanninga

Norges grønne fagskole – Vea startet i høst opp mesterutdanning for alle mesterfagene utenom bygg- og bilfagene. Det første kullet med studenter hadde sitt oppstartsseminar i Oslo i september.

Tidligere har Vea tilbudt utdanningen Ledelse i håndverksfag som på visse vilkår har gitt studentene fritak for mesterutdanningen. Men fra i høst er Vea en fullverdig tilbyder av mesterutdanning i estetiske fag, møbel- og trefag, verkstedhåndverksfag, grafiske fag og matfag. Interessen har vært stor for det nye tilbudet og det var 12 håndverkere som startet på utdanningen nå i høst.

– Det som er spennende og nytt for oss er at vi har tilbyr utdanningen som helgesamlinger i Oslo i stedet for å ha de her på Vea. Dette skyldes at ikke alle har mulighet til å komme til Vea og følge et opplegg med ukesamlinger slik vi gjorde da vi tilbød utdanningen Ledelse i håndverksfag. Responsen har vært positiv og studentene kommer fra ulike steder på Østlandet samt Trøndelag, forklarer Aas.

Hildegunn Aas (til høyre) er avdelingsleder på Vea og blant annet ansvarlig for Mesterutdanningen. Her er hun sammen med Markeds- og informasjonsrådgiver Dorte Finstad.

Tidligere har de fleste studentene som hadde utdanning fra Vea og, som søkte om mesterbrev, kommet fra blomsterdekoratørfaget. Hvilke fag kommer studentene fra nå?

– Studentene vi har nå kommer fra en bredere gruppe enn tidligere. Våre studenter til mesterutdanningen kommer fra kokk-, skomaker-, maskør og parykkmaker-, trevare og møbelsnekker-, frisør-, bunadstilvirker samt blomsterdekoratørfaget. I tillegg har vi hatt folk fra byggfagene som kunne tenkt seg utdanningen vår, men de har vi henvist videre til Folkeuniversitetet og Blimester da vi ikke har mesterutdanning tilpasset disse fagene, forteller Aas.


Kommer dere til å fortsatt tilby studiet Ledelse i håndverksfag parallelt med at dere tilbyr mesterutdanningen?

– Nei, vi skal ikke det. Vi vil ha fullt fokus på mesterutdanningen i de faggruppene vi er godkjent for. Men vi vil fortsatt ha vårt fagskoletilbud i Botanisk design og ledelse og Anleggsgartnertekniker, sier Aas.


Hvordan legger dere opp undervisningen i mesterutdanningen?

– Utdanningen organiseres slik at bedriftsledelse undervises av faglærere som stort sett er de samme lærekreftene som tidligere. Faglig ledelse kommer inn parallelt med bedriftsledelsen gjennom forelesninger/oppgaver første termin. All kompetanse den enkelte student har med seg inn i gruppen benyttes for å vinkle innholdet via praktiske eksempler mot de ulike håndverksfagene. I Faglig fordypning skal studentene skrive en mesteroppgave som er et individuelt arbeid i eget mesterfag der kandidaten også viser sin kompetanse i faglig ledelse. Studentene får et gitt antall veiledningstimer underveis i arbeidet med mesteroppgaven. Vi skal videreutvikle fagområdet Faglig fordypning i mesterutdanningen i tråd med læreplanene i fagene, forteller HildegunnAas.


Kan du utdype hvordan opplegget deres er rundt selve mesteroppgaven?

Mesterutdanningen strekker seg fra høst 2017 til desember 2018. Mesteroppgaven skal arbeides med fra april 2018 til november 2018. Innen de starter på mesteroppgaven skal de i løpet av første semester har vært gjennom forelesninger og oppgaver i sentrale temaer og emner fra læreplanen i Faglig ledelse samt at de får opplæring i hvordan de skal skrive en mesteroppgave. Problemstillingen for mesteroppgaven skal presenteres i april for medstudenter og faglærer og alle skal gis innspill og tilbakemeldinger på denne fra gruppen/klassen før den godkjennes av faglærer. Mesteroppgaven skal til slutt presenteres muntlig for faglærer og ekstern sensor.


Studenter med klare mål

Studentene som deltok på den første samlingen hadde et klart mål om at utdanningen skulle gjøre dem bedre rustet for framtiden. Enkelte av studenten drev allerede egen bedrift, men ønsket å styrke kompetansen slik at de kunne bli enda bedre. Andre var klare på at utdanningen la grunnlaget for å starte opp for seg selv en gang i framtiden. Samtidig var studentene opptatt av å lære av hverandre.

Og som faglærer Odd Hugo Gauslaa sa det til studentene: Mitt mål er at dere lykkes og når dere lykkes så har jeg lykkes. Sammen skal vi dra i riktig retning.

Tekst og foto: Roger Nyborg for Mestern. Sto på trykk i Mestern nr.4/2017

Kontakt oss