Samarbeid om nytenkende kompetanseheving gjennom Fagskolekurs for blomsterdekoratører 

Med god hjelp fra sentrale fagpersoner, er nettkurset Fagskolekurs for blomsterdekoratører godt i gang. Åslaug Hildre og Ingrid Bendiksen (Blomstrende as), Camilla Dversnes (Camillas Blomsterdesign i Kristiansand) og Stein Are Hansen (freelance-blomsterdekoratør i Oslo) bidrar med rykende fersk faglig input på kurset. I tillegg bidrar de erfarne faglærerne Siv Engen Heimdahl og Odd Hugo Gauslaa fra Vea, med kyndig faglig veiledning og kvalitetssikring underveis i gjennomføringen. Og til sammen, gir dette viktige perspektiver fra både yrkesfelt og fagskole, - perfekt for yrkesrelevant kompetanseheving!  

Tekst: Anne Stine Solberg

Mange søkere til kurset

Det var stor interesse for å delta på kurset, men dessverre var det bare 25 stk. som fikk starte. Kurset er en liten smakebit på fagskolestudiet Botanisk design og ledelse (BLD), og tar for seg tre emner:

  1. Miljøledelse, økonomistyring og markedsføring i blomsterbransjen.
  2. Bærekraftig produktutvikling i blomsterdekoratørfaget.
  3. Bærekraftig konseptutvikling.

Hele kurset er nettbasert der store deler av den faglige inputen ligger klart ved oppstart. Og det er dette disse dyktige fagpersonene har bidratt med. Litt nybrottsarbeid måtte kanskje til for å produsere filmer innen sentrale temaer som produktutvikling, konseptutvikling, miljøsmarte valg, fremtidens blomster, kalkulasjon osv. Selv om selve opplevelsen av å være foran kamera kanskje var litt uvant, taklet de det på en veldig god måte. Resultatet er at vi nå står med nesten 30 fag-filmer som gir et bilde på faglige utfordringer og muligheter relatert til blomsterdekoratørfaget, nærmere bestemt tilpasning til markedet, lønnsomhet og bærekraftig utøvelse av yrket.

I tillegg får deltakerne faglig-input laget av våre egne faglærere. Dette for å gi deltakerne på kurset en faktisk smakebit på hva det vil si å være student på Botanisk design og ledelse. Til sammen gir dette verdifull input som kursdeltakerne kan bruke som utgangspunkt for deling, oppgaveløsning og refleksjon.

Blomstrende as

Åslaug Nevstad Hildre og Ingrid Bendiksen, i Blomstrende as (blomstrende.no) er to sprudlende, fargerike og dyktige damer. Deres visjon for Blomstrende as er blant annet «..å bidra til en blomstrende hverdag for både oss selv og andre». Til sammen står de for en bred erfaring innen det blomsterfaglige, blant annet innen butikkdrift, konsulentvirksomhet og konkurransedeltakelse.  Ingrid drev i mange år Tornerose Blomsterverksted på Lillehammer og Åslaug har jobbet på mange forskjellige blomsterbutikker i Norge som konsulent, leder eller ansatt. På vårt fagskolekurs står de for input innen relasjonsledelse, planlegging og organisering, kommunikasjon og kalkulasjon. Og med det «fargelegges» de merkantile fagene med blomsterfaglig kunnskap direkte fra yrkesfeltet. Begge to er tidligere elever på Vea.

Ingrid og Åslaug. Foto: Blomstrende as

Stein Are Hansen

Stein Are er svært godt kjent i blomsterdekoratørbransjen både i inn- og utland. Han er Norges mest premierte blomsterdekoratør og det sier ikke lite med så mange dyktige fagfolk som vi har i Norge. Som tidligere verdensmester i faget, har han vist hva han står for av kvalitet, raffinement og faglig dyktighet i de mest stressende sammenhenger. Stein Are driver firmaet BLOMST af Hansen (blomstafhansen.no) som tidligere var en «svart liten blomsterbutikk» på St.Hanshaugen i Oslo. Nå er Stein Are frilanser og gjør mye forskjellig både innenfor og litt utenfor de vanlige blomsterfaglige rammene.  Han står for video-input innen produktutvikling, innkjøp og materialkilder, materialkunnskap og miljøsmarte valg, fagets disipliner (bukett og arrangement, sorgbinderi og event/scene), fremtidens blomster, konseptutvikling, konseptrealisering, trend og marked, salgs og markedskanaler, og faglig tilretteleggelse. Han er også tidligere elev på Vea.

Foto: BLOMST af Hansen

Camilla Dversnes

Camilla startet egen blomsterbutikk allerede som 22-åring. Camillas Blomsterdesign (camillasblomsterdesign.no) er en Interflora-butikk i Kristiansand, og er en ekte faghandel. Camilla brenner for faget og det å bruke kortreiste materialer når det er sesong for det. Hun dyrker materialer selv i hagen sin og får med det inn «noe ekstra» i sin butikk, noe man får kun hos henne. Camilla har lang fartstid innen kommersiell drift i bransjen. Samtidig har hun mye erfaring fra konkurranser i blomsterdekoratørfaget. Gjennom distriktsmesterskap og Norgesmesterskap søker Camilla faglige utfordringer og det å tøye faglige grenser. Hennes ansatte er også sterkt delaktige i dette, noe som tyder på at hun er en leder som er opptatt av faglig utvikling hos sine ansatte også. Det er alltid like inspirerende å snakke med Camilla om hvordan hun organiserer innkjøp og logistikken i sin butikk, og hvordan hun praktiserer kalkulasjon. Og det er disse temaene Camilla har bidratt med på fagskolekurset vårt og bidrar med det også til å yrkesrelatere noen av de merkantile temaene.

Foto: Camilla Dversnes

Siv Engen Heimdahl

Siv er lektor og har jobbet som faglærer på Vea i over 15 år. Hun underviser i blomsterdekoratørfaglige emner på både videregående og fagskolenivå. Siv er faglærer på og faglig ansvarlig for Botanisk design og ledelse og Experimental expressions with plantmaterials. Hun har en åpen og leken innfallsvinkel til faget og er opptatt av nye måter å tenke fag på. I tillegg er hun en av de få som er sertifisert som dommer i blomsterdekoratørfaget internasjonalt. Siv har vært dommer under både Norgesmesterskap, Europamesterskap og Verdensmesterskap i blomsterdekorering og har med det fått med seg mye av det som skjer innen faglig utvikling og eksperimentering på verdensbasis. Siv gir input på alle tre emnene og skal veilede deltakerne både i prosessen og på innleveringsoppgavene.

Siv Engen Heimdahl Foto: Dorte Finstad

Odd Hugo Gauslaa

Odd Hugo er lektor og faglærer innen de merkantile fagene på Vea. Han har mye erfaring fra næringslivet og har blant annet vært leder for større aktører som Swix. Odd Hugo underviser på de fleste av fagskolestudiene på Vea. Blant annet får studentene på Botanisk design og ledelse (BDL) glede av hans evne til å gjøre kompliserte faglige problemstillinger ukomplisert og enkelt å forstå. På BDL har han Bedriftsledelse med emnene Organisasjon, ledelse og administrasjon, Økonomistyring og etablering, og Salg og markedsføring.

Odd Hugo Gauslaa Foto: Dorte Finstad

Organisering og gjennomføring av fagskolekurset

Kurset er et Covid 19-tiltak, der midlene kommer fra regjeringen via statsbudsjettet 2020. Fagskolekurset er gratis for deltakerne og skal bidra til kompetanseheving i en krevende tid og at flere tar fagskoleutdanning. Innholdet i studiet er hentet fra studieplanen på Botanisk design og ledelse, som gir totalt 90 studiepoeng. Hvis man fullfører alle tre emnene på dette fagskolekurset får man 6 studiepoeng. Studiepoeng får man vanligvis bare på fagskoleutdanninger på minst 30 studiepoeng, så dette er en unik mulighet.

På Vea er vi opptatt av å bidra til å heve statusen i yrkesfeltene i jobber mot, og dette med studiepoenggivende utdanning er en del av det.

Anne Stine Solberg har planlagt og organisert fagskolekurset i dialog med avdelingsleder Hildegunn Aas. Dette er det første rene nettkurset vi gjennomfører for blomsterdekoratører på dette nivået. Blomsterdekoratørfaget er et praktisk, kreativt håndverksfag, og det å ta et kurs som inneholder praktiske elementer, deling og oppgaveløsning ved hjelp av digitale hjelpemidler, er noe nytt for oss på Vea. Dette til tross for at våre fagskolestudier er nettbasert, har vi stedbaserte samlinger i tillegg, hvor mye av det praktiske foregår. Så det at kursdeltakerne skal gjøre det praktiske på egenhånd, når de ønsker, og dele bilder/film med de andre gjennom hele kurset, blir noe nytt for oss. Dette gir en helt annen fleksibilitet enn vi har på BDL per i dag. Og kanskje blir dette veien å gå i fremtiden, for virkelig å oppskalere tilbudet vårt for alvor?

Kontakt oss

Her finner du oversikt over hvilke studietilbud som starter opp ved Norges grønne fagskole – Vea  høsten 2023. Noen tilbud har neste studiestart i 2024.
Norges grønne fagskole – Vea er partner i et internasjonalt prosjekt som heter ARtemis. Målet er å utvikle innovative og yrkesrelevante opplæringsmetoder for anleggsgartnere og blomsterdekoratører.
Norges grønne fagskole – Vea tilbyr igjen nye gratiskurs i prosjektledelse og ADK-1. Kurstilbudet er på fagskolenivå og er en unik mulighet til å øke egen kompetanse, slik at du får enda flere muligheter i bransjen.
Nyttig informasjon om søknad og opptak for deg som ønsker å ta gartnerutdanning eller blomsterdekoratørutdanning på Vea.
Anleggsgartneryrket har et bredt og variert faglig innhold, og som anleggsgartner er det viktig å stadig fornye og utvikle seg i faget. Vi har laget et eget kurs for anleggsgartnere, om hvordan man skal etablere et regnbed.
Vil du bli blomsterdekoratør? Her finner du nyttig informasjon om søknad og opptak for deg som vil ta blomsterdekoratørutdanning på Vea.
Tre nye temaer står for tur i Craft Skills for Garden Conservation-prosjektet når det gjennomføres heldags webinarer i november 2022, januar og februar 2023.
Vea er koordinator i Erasmus+ prosjektet Craft Skills for Garden Conservation. En viktig del av prosjektet er gjennomføringen av webinar og workshops innen sentrale temaer for bevaring av historiske parker og hager.
Målet med Craft Skills for Garden Conservation-prosjektet er å kartlegge, utvikle og dele spisskompetanse og beste praksis innen historiske gartnerfag. Som koordinator for prosjektet, er vi svært fornøyde med å kunne melde at vi lykkes med dette.
Nyttig informasjon om søknad og opptak for deg som ønsker å ta høyere yrkesfaglig utdanning ved Norges grønne fagskole – Vea
For deg som ønsker å bli gartner, er det flere muligheter både gjennom skole og yrkespraksis. Ved Norges grønne fagskole – Vea har vi gartnerutdanning, tilpasset voksne.
Sammen med fire konsortiumpartnere har Vea søkt om å bli Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning innen NATURSMARTe løsninger (NATURSMART). Institusjonsbesøket er en del av vurderingen av søknaden og kandidatene i regi Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).
For deg som ønsker å bli blomsterdekoratør, er det flere muligheter både gjennom skole og yrkespraksis. Ved Norges grønne fagskole – Vea har vi blomsterdekoratørutdanning, tilpasset voksne.
Skal du søke om opptak til fagskoleutdanning uten at du oppfyller det formelle opptakskravet? Da har du mulighet til å bli realkompetansevurdert.
Norges grønne fagskole – Vea setter opp et nytt nettkurs i ADK1 for dere i rør-legger- og anleggsbransjen. Kurset har et omfang på 4 studiepoeng, og søknadsfrist for deltagelse er 1.februar 2023. Oppstart 30.mai 2023.
Het Loo er Nederlands mest berømte slottsanlegg, anlagt på 1680-tallet av stattholder Vilhelm 3. av Oranien og Maria – de ble senere også konge og dronning av England.
Norges grønne fagskole – Vea setter opp et nytt nettkurs i Prosjektledelse for dere i anleggsbransjen. Kurset har et omfang på 2,5 studiepoeng, og søknadsfrist for deltagelse er 1.februar 2023. Oppstart 13.februar 2023.
For meg var det å komme til Nederland for første gang, med Floriaden 2022 som det store høydepunktet, en virkelig strålende måte å kombinere faglig oppdatering, faglig påfyll og sosiale opplevelser med kollegaer. Som lærer innenfor anleggsgartnerbransjen og det grøntfaglige, var det lett å bli begeistret for både byen og utstillingen.
Lisa, Rikke og Trude er elever på blomsterdekoratørutdanningen på Vea. Med stipend fra Erasmus+ har de vært på utvekslingsopphold i Finland, der de har besøkt en av Vea sine partnerskoler og hatt praksis i blomsterbutikk. Her er deres erfaringer fra oppholdet.
I 2023 er det 100 år siden det ble etablert Hagebruksskole for kvinner på Vea, og dette vil bli markert med flere aktiviteter gjennom jubileumsåret.
Norges grønne fagskole – Vea har lange tradisjoner med å utdanne blomsterdekoratører, både på videregående nivå og på fagskolenivå. Derfor har det også vært naturlig for skolen å arrangere mesterskap for blomsterdekoratører. 16-17. september 2022 er det igjen klart for årets Vea-mesterskap.
Har du kursbevis med bestått eksamen fra Mellomlederskolen, Prosjektlederskolen og/eller Bedriftslederskolen gjennomført i regi av MEF? Nå har du mulighet til å formalisere denne kompetansen, slik at du får vitnemål med studiepoeng fra Norges grønne fagskole – Vea.
Ikke bare var vi to heldige nok å komme inn på gartnerutdanningen på Vea, men da vi fikk vite at det gikk an å søke på praksis i utlandet gjennom stipend fra det EU/EØS-baserte Erasmus Plus var søknadene ganske så radig sendt av gårde, med Tsjekkia som førstevalg foran Østerrike og Nederland.
Har du opparbeidet deg kompetanse gjennom tidligere studier eller kurs som tilsvarer noe av innholdet på den fagskoleutdanningen du skal ta? Da kan det være lurt å sjekke muligheten for å søke om fritak eller godskriving.
Birgit Giskås tok i juni 2022 eksamen ved Norges grønne fagskole – Vea, på fagskolestudiet Eksperimentelle uttrykk med plantematerialer.
I 2023 er Vea 100 år, og i den forbindelse fikk Ingeborg Sørheim, kunsthistoriker og faglig ansvarlig for Historiske gartnerfag på Vea, i oppdrag å skrive en jubileumsbok. – Det har aldri vært noen tradisjon for outsourcing  her på skolen, sier Ingeborg. – Og da var det jo bare rett og rimelig at også boka måtte bli til her.
Norges grønne fagskole – Vea har i løpet av de siste årene hatt mer og mer fokus på bærekraft. Våre forskjellige studieløp har det som en rød tråd og vi jobber kontinuerlig med utvikling av eksisterende og nye løsninger – både inne og ute. Hva kan da være bedre enn å dra, sammen, på en fagtur til en av verdens største hageutstillinger, der fokus denne gang var FNs bærekraftsmål og innovative løsninger basert på kortreiste, naturlige råvarer/materialer?
Kunnskapsdepartementet (KD) utnevner fagskolestyret for Norges grønne fagskole – Vea.
Under Fagskolekonferansen 2022 ble pilotene i ordningen Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning utnevnt og vi gratulerer Fagskolen i Rogaland og Fagskolen i Viken med utnevnelsen!
Er du ansatt i anleggsbransjen? Permittert eller arbeidsledig? Benytt muligheten til å delta på ADK-1 kurs. Kurset er gratis og finansieres gjennom direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
Høsten 2022 starter et nytt og unikt studium ved Norges grønne fagskole – Vea som heter Planteinstallasjoner i innerom.
Vil du bli gartner? Her finner du nyttig informasjon om søknad og opptak for deg som vil ta gartnerutdanning på Vea.
Er du ansatt i anleggsbransjen? Permittert eller arbeidsledig? Benytt muligheten til å heve kompetansen din i prosjektledelse. Kurset er spesialtilpasset ansatte i og anleggssektoren og finansieres av partene i arbeidslivet i samarbeid med regjeringen.
Studentene på fagskoleutdanningen «Experimental expressions with plant materials» gjennomfører en av samlingene i Italia. Faglærer Runi Kristoffersen tar oss med til Liguria i Italia.
Etter å ha utdannet seg til blomsterdekoratør og videre tatt Botanisk design og ledelse, startet Vilde Frøland opp sin egen butikk med fokus på planter og blomsterbinderi. At Norges grønne fagskole – Vea tilbyr en ny fagskoleutdanning, der man får spesialkompetanse på planter i innerom er helt supert, sier Vilde.
Gyri, Liselott og Aina er tre av flere faglærere som skal undervise på den nye fagskoleutdanningen Planteinstallasjoner i innerom. Med stipend fra Erasmus+ har de fått faglig påfyll og inspirasjon som studentene vil få glede av. Her kan du lese deres «reisebrev».
Kunstfotograf Marit Silsand, ønsket å bruke mer tid på det taktile. Være i naturen, oppleve levende vekster, forme med hendene og ordentlig kjenne etter hvilke materialer naturen kan tilby. Ønsket ble oppfylt gjennom fagskoleutdanningen «Experimental expressions with plant materials», ved Norges grønne fagskole – Vea.
Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) har i mai 2022 vurdert Veas høyere yrkesfaglige utdanning Ledelse i maskinentreprenørfaget
Vea er koordinator for dette treårige Erasmus+ prosjektet, hvor Historiske gartnerfag – en av Veas høyere yrkesfaglige utdanninger – er utgangspunktet.  Det er nå gjennomført tre webinarer med stor oppslutning og høy kvalitet på foredragene. Det er også stor interesse for årets praktiske workshoper: på Vea i mai, Gunnebo Slott og Trädgårdar i juni, og Audley End House and Garden i august. På prosjektets hjemmeside (Gardenconservation.eu) deler vi videoer og bilder fra aktivitetene fremover.
Norges grønne fagskole – Vea har utviklet et nytt interiørstudium med fokus på farger, gode materialvalg, redesign og gjenbruk. Hege Wølner er ansatt som faglærer på interiørutdanningen.
Whether it be traditional soil management or care of trained fruit, there is something for anyone who is interested in or has responsibility for a heritage garden or designed landscape. The Craft Skills for Garden Conservation project is an Erasmus+ (European Union) funded initiative that has been created by a consortium of European gardens and colleges with the aim of providing transnational training across a range of traditional garden conservation methods and approaches.
Tidligere helseminister og lege Werner Christie er opptatt av at natur er viktig for menneskers helse og livskvalitet. Vi inviterte han til Vea for å gjøre han kjent med skolen og studietilbudene på fagskolen.
Grønn helse er et fagskolestudium for gartnere og helsepersonell. At det grønne og helse henger så godt sammen i et helsefremmende perspektiv, er naturlig sier prosjektleder for studiet Ingunn Sigstad Moen. Vi har så mye positivt å hente i bruk av naturen og det grønne, uansett alder og helsetilstand.  Jobber du innen helse eller er gartner og ønsker å gi gode, helsefremmede aktiviteter ved bruk av natur og det grønne? Da bør du lese mer om Grønn helse studiet. 
Norges grønne fagskole – Vea og FAGUS arrangerer fagdag om temaet overvannsdisponering.
Lawns in historic gardens are rarely seen as of cultural or historical value. In fact they can often harbour rich seedbanks valuable for biodiversity whilst expressing the more intangible heritage of the traditional craft skills required to maintain them. Both physical and cultural aspects will therefore be considered alongside the environmental imperative to try to counter climate change.
Soil management, as the basis of everything we do in gardening, is currently of huge international significance with soil degradation being a major environmental concern. It also holds the key to much of our horticultural heritage, literally underpinning the conservation of our historic gardens.
Kristina er interiørkonsulent og tar blomsterdekoratørutdanning på Vea, to fag som er fine å kombinere.
The Erasmus+ project “Craft Skills for Garden Conservation” (CSGC) offers skills and training opportunities to the heritage gardening community. Join us for the first three webinars in February and March!
Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har høsten 2021, vurdert den høyere yrkesfaglige utdanningen Anleggsgartnertekniker, opp mot kravene for sentral godkjenning.