Samarbeid om nytenkende kompetanseheving gjennom Fagskolekurs for blomsterdekoratører 

Med god hjelp fra sentrale fagpersoner, er nettkurset Fagskolekurs for blomsterdekoratører godt i gang. Åslaug Hildre og Ingrid Bendiksen (Blomstrende as), Camilla Dversnes (Camillas Blomsterdesign i Kristiansand) og Stein Are Hansen (freelance-blomsterdekoratør i Oslo) bidrar med rykende fersk faglig input på kurset. I tillegg bidrar de erfarne faglærerne Siv Engen Heimdahl og Odd Hugo Gauslaa fra Vea, med kyndig faglig veiledning og kvalitetssikring underveis i gjennomføringen. Og til sammen, gir dette viktige perspektiver fra både yrkesfelt og fagskole, - perfekt for yrkesrelevant kompetanseheving!  

Tekst: Anne Stine Solberg

Mange søkere til kurset

Det var stor interesse for å delta på kurset, men dessverre var det bare 25 stk. som fikk starte. Kurset er en liten smakebit på fagskolestudiet Botanisk design og ledelse (BLD), og tar for seg tre emner:

  1. Miljøledelse, økonomistyring og markedsføring i blomsterbransjen.
  2. Bærekraftig produktutvikling i blomsterdekoratørfaget.
  3. Bærekraftig konseptutvikling.

Hele kurset er nettbasert der store deler av den faglige inputen ligger klart ved oppstart. Og det er dette disse dyktige fagpersonene har bidratt med. Litt nybrottsarbeid måtte kanskje til for å produsere filmer innen sentrale temaer som produktutvikling, konseptutvikling, miljøsmarte valg, fremtidens blomster, kalkulasjon osv. Selv om selve opplevelsen av å være foran kamera kanskje var litt uvant, taklet de det på en veldig god måte. Resultatet er at vi nå står med nesten 30 fag-filmer som gir et bilde på faglige utfordringer og muligheter relatert til blomsterdekoratørfaget, nærmere bestemt tilpasning til markedet, lønnsomhet og bærekraftig utøvelse av yrket.

I tillegg får deltakerne faglig-input laget av våre egne faglærere. Dette for å gi deltakerne på kurset en faktisk smakebit på hva det vil si å være student på Botanisk design og ledelse. Til sammen gir dette verdifull input som kursdeltakerne kan bruke som utgangspunkt for deling, oppgaveløsning og refleksjon.

Blomstrende as

Åslaug Nevstad Hildre og Ingrid Bendiksen, i Blomstrende as (blomstrende.no) er to sprudlende, fargerike og dyktige damer. Deres visjon for Blomstrende as er blant annet «..å bidra til en blomstrende hverdag for både oss selv og andre». Til sammen står de for en bred erfaring innen det blomsterfaglige, blant annet innen butikkdrift, konsulentvirksomhet og konkurransedeltakelse.  Ingrid drev i mange år Tornerose Blomsterverksted på Lillehammer og Åslaug har jobbet på mange forskjellige blomsterbutikker i Norge som konsulent, leder eller ansatt. På vårt fagskolekurs står de for input innen relasjonsledelse, planlegging og organisering, kommunikasjon og kalkulasjon. Og med det «fargelegges» de merkantile fagene med blomsterfaglig kunnskap direkte fra yrkesfeltet. Begge to er tidligere elever på Vea.

Ingrid og Åslaug. Foto: Blomstrende as

Stein Are Hansen

Stein Are er svært godt kjent i blomsterdekoratørbransjen både i inn- og utland. Han er Norges mest premierte blomsterdekoratør og det sier ikke lite med så mange dyktige fagfolk som vi har i Norge. Som tidligere verdensmester i faget, har han vist hva han står for av kvalitet, raffinement og faglig dyktighet i de mest stressende sammenhenger. Stein Are driver firmaet BLOMST af Hansen (blomstafhansen.no) som tidligere var en «svart liten blomsterbutikk» på St.Hanshaugen i Oslo. Nå er Stein Are frilanser og gjør mye forskjellig både innenfor og litt utenfor de vanlige blomsterfaglige rammene.  Han står for video-input innen produktutvikling, innkjøp og materialkilder, materialkunnskap og miljøsmarte valg, fagets disipliner (bukett og arrangement, sorgbinderi og event/scene), fremtidens blomster, konseptutvikling, konseptrealisering, trend og marked, salgs og markedskanaler, og faglig tilretteleggelse. Han er også tidligere elev på Vea.

Foto: BLOMST af Hansen

Camilla Dversnes

Camilla startet egen blomsterbutikk allerede som 22-åring. Camillas Blomsterdesign (camillasblomsterdesign.no) er en Interflora-butikk i Kristiansand, og er en ekte faghandel. Camilla brenner for faget og det å bruke kortreiste materialer når det er sesong for det. Hun dyrker materialer selv i hagen sin og får med det inn «noe ekstra» i sin butikk, noe man får kun hos henne. Camilla har lang fartstid innen kommersiell drift i bransjen. Samtidig har hun mye erfaring fra konkurranser i blomsterdekoratørfaget. Gjennom distriktsmesterskap og Norgesmesterskap søker Camilla faglige utfordringer og det å tøye faglige grenser. Hennes ansatte er også sterkt delaktige i dette, noe som tyder på at hun er en leder som er opptatt av faglig utvikling hos sine ansatte også. Det er alltid like inspirerende å snakke med Camilla om hvordan hun organiserer innkjøp og logistikken i sin butikk, og hvordan hun praktiserer kalkulasjon. Og det er disse temaene Camilla har bidratt med på fagskolekurset vårt og bidrar med det også til å yrkesrelatere noen av de merkantile temaene.

Foto: Camilla Dversnes

Siv Engen Heimdahl

Siv er lektor og har jobbet som faglærer på Vea i over 15 år. Hun underviser i blomsterdekoratørfaglige emner på både videregående og fagskolenivå. Siv er faglærer på og faglig ansvarlig for Botanisk design og ledelse og Experimental expressions with plantmaterials. Hun har en åpen og leken innfallsvinkel til faget og er opptatt av nye måter å tenke fag på. I tillegg er hun en av de få som er sertifisert som dommer i blomsterdekoratørfaget internasjonalt. Siv har vært dommer under både Norgesmesterskap, Europamesterskap og Verdensmesterskap i blomsterdekorering og har med det fått med seg mye av det som skjer innen faglig utvikling og eksperimentering på verdensbasis. Siv gir input på alle tre emnene og skal veilede deltakerne både i prosessen og på innleveringsoppgavene.

Siv Engen Heimdahl Foto: Dorte Finstad

Odd Hugo Gauslaa

Odd Hugo er lektor og faglærer innen de merkantile fagene på Vea. Han har mye erfaring fra næringslivet og har blant annet vært leder for større aktører som Swix. Odd Hugo underviser på de fleste av fagskolestudiene på Vea. Blant annet får studentene på Botanisk design og ledelse (BDL) glede av hans evne til å gjøre kompliserte faglige problemstillinger ukomplisert og enkelt å forstå. På BDL har han Bedriftsledelse med emnene Organisasjon, ledelse og administrasjon, Økonomistyring og etablering, og Salg og markedsføring.

Odd Hugo Gauslaa Foto: Dorte Finstad

Organisering og gjennomføring av fagskolekurset

Kurset er et Covid 19-tiltak, der midlene kommer fra regjeringen via statsbudsjettet 2020. Fagskolekurset er gratis for deltakerne og skal bidra til kompetanseheving i en krevende tid og at flere tar fagskoleutdanning. Innholdet i studiet er hentet fra studieplanen på Botanisk design og ledelse, som gir totalt 90 studiepoeng. Hvis man fullfører alle tre emnene på dette fagskolekurset får man 6 studiepoeng. Studiepoeng får man vanligvis bare på fagskoleutdanninger på minst 30 studiepoeng, så dette er en unik mulighet.

På Vea er vi opptatt av å bidra til å heve statusen i yrkesfeltene i jobber mot, og dette med studiepoenggivende utdanning er en del av det.

Anne Stine Solberg har planlagt og organisert fagskolekurset i dialog med avdelingsleder Hildegunn Aas. Dette er det første rene nettkurset vi gjennomfører for blomsterdekoratører på dette nivået. Blomsterdekoratørfaget er et praktisk, kreativt håndverksfag, og det å ta et kurs som inneholder praktiske elementer, deling og oppgaveløsning ved hjelp av digitale hjelpemidler, er noe nytt for oss på Vea. Dette til tross for at våre fagskolestudier er nettbasert, har vi stedbaserte samlinger i tillegg, hvor mye av det praktiske foregår. Så det at kursdeltakerne skal gjøre det praktiske på egenhånd, når de ønsker, og dele bilder/film med de andre gjennom hele kurset, blir noe nytt for oss. Dette gir en helt annen fleksibilitet enn vi har på BDL per i dag. Og kanskje blir dette veien å gå i fremtiden, for virkelig å oppskalere tilbudet vårt for alvor?

Kontakt oss