Vg2 blomsterdekoratør 

Fra høsten 2021 tilbys ikke Vg2 blomsterdekoratør for rettighetselever på Vea.

Bakgrunnen er at det de siste årene har vært liten søkning til Vg2 blomsterdekoratør, og at det i flere år har vært usikkert om vi kunne starte opp utdanningen eller ikke. For oss på Vea er det vært viktig å gi elevene et godt læringsmiljø, både faglig og sosialt, og for denne aldersgruppen (16-17 år) mener vi at de vil få det beste tilbudet på en videregående skole, der de kan gå sammen med jevnaldrende. Dette har stor betydning for både faglig utvikling og trivsel. Læringsarenaen på Vea, med uteområdet og muligheten for å høste blomster, klasserom og bibliotek for kreativ utfoldelse og motivasjon, er fortsatt tilgjengelig for disse unge blomsterspirene. De kan komme til Vea på kurs eller andre arrangement, og med det fortsatt kunne bruke Vea som arena for faglig utvikling. Stedet og folkene på Vea vil fortsatt være der for både nye og etablerte blomsterdekoratører.

Flere som tilbyr VG2 blomsterdekoratør
I forbindelse med fagfornyelsen er utdanningstilbudet endret på alle videregående skoler, noe som har ført til at flere videregående skoler vil tilby VG2 blomsterdekoratør fra høsten 2021. Vi ønsker at skolene som tilbyr ordinær videregående utdanning skal få fulle kasser, istedenfor at noen av elevene skal søke seg til Vea.

Blomsterdekoratørutdanning for voksne
Vea har lange tradisjoner med å tilby blomsterdekoratørutdanning og har dyktige faglærere og et godt fagmiljø innen blomsterdekoratørfaget. Høsten 2020 startet 30 voksne (ikke rettighetselever) som vil ta blomsterdekoratørutdanning på Vea. Mange av disse blir dyktige fagpersoner og gode ressurser for blomsterbransjen. Vi ser også at flere av dem velger å ta høyere yrkesfaglig utdanning innen blomsterdekoratørfaget, og kommer tilbake til Vea for å ta fagskoleutdanning.

Vea tilbyr fagskoleutdanning og kurs
Vea har flere fagskoleutdanninger innen blomsterdekoratørfaget, og hadde veldig god søkning til disse høsten 2020. Det er godt å se at blomsterdekoratører med fagbrev velger å ta høyere yrkesfaglig utdanning, og at de får en kompetanse som blomsterbransjen har behov for. I tillegg til fagskoleutdanning for blomsterdekoratører, tilbyr Vea kurs. Dette er kurs på ulike nivå, både grunnleggende og som kompetanseheving for faglærte.

For deg som vil bli blomsterdekoratør og er rettighetselev
For deg som vil ta Vg2 blomsterdekoratør, skal du søke om opptak gjennom VIGO. Dersom fylket der du bor ikke tilbyr utdanningen, kan du søke om opptak til et annet fylke. Du kan lese om å søke videregående utdanning i et annet fylke ved å klikke på linken: Slik søker du om utdanning i annet fylke

Disse fylkene tilbyr Vg2 blomsterdekoratør:
• Oslo (Edward Munch videregående)
• Viken (Lier videregående, Kalnes videregående)
• Vestfold og Telemark (Porsgrunn videregående)
• Vestland (Årstad videregående)
• Rogaland (Godalen videregående)
• Trøndelag (Det er mulig at det kommer et tilbud her)

For deg som vil bli blomsterdekoratør og ikke er rettighetselev
Du kan søke om opptak til Blomsterdekoratørutdanning for voksne på Vea. Fra høsten 2021 tilbyr vi grunnleggende utdanning innen blomsterdekoratørfaget. Utdanningen gis på deltid over to år. Det vil totalt være 30 plasser. Du søker gjennom Vea sin egen Søknadsportal som åpner 1.januar 2021. Søknadsfrist er 1.mars 2021.
Du kan lese om utdanningen og søke her: Blomsterdekoratørutdanning for voksne 

Tekst og foto: Dorte Finstad

Kontakt oss

Dorte Finstad